10 Aralık 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Primer Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Hastalarda Steroid Tedavisinin Sonuçları ", E. Dervişoğlu, EA. Altun, B. Kalender, A. Yılmaz, K. Yıldız. , Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 17(2), 69-73, (2008)
Tez:
-
2) "Kronik böbrek Hastalarında Beslenme Durumu. ", B. Kalender. , Nefroloji Forumu (Nephrology Forum) , 2(1), 39-44, (2008)
Tez:
-
3) "Effects of Residual Renal Function on Clinical and Laboratory Features of Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. ", Dervisoglu E, Altun EA, Kalender B, Caglayan C. , BANTAO Journal , 5(1), 36-9, (2007)
Tez:
-
4) "Kronik böbrek yetmezliği tanısı ile sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda periton diyalizinin sonlandırılma nedenleri. ", E. Dervişoğlu, A. Selek, U. Özcan, B. Kalender. , Türkiye Klinikleri (J Med Sci), 27, 184-8, (2007)
Tez:
-
5) "Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastada Corynebacterium Minutissimum Peritoniti: Olgu sunumu ", E. Dervişoğlu, Z. Yumuk, B. Kalender. , Türk Mikrobiyol Cem Derg , 37(1), 59-61, (2007)
Tez:
-
6) "Kronik Böbrek Yetmezlikli Depresif Hastalarda Sitalopram Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Açık Etiketli Bir Ön Çalışma ", G. Köroğlu, A. Çorapçıoğlu, B. Kalender, , Klinik Psikyatri, 6, 158-64, (2003)
Tez:
-
7) "The Influence of Hemodialysis on Serum Sialic Acid Levels in Chronic Renal Failure", Uslu E., Güzey D., Uzun H., Kalender B. and Carıkcı O.; , Clinical and Experimental Nephrology, 6, 154-7, (2002)
Tez:
-
8) "Kronik Böbrek Yetmezliğinin ve Farklı Diyaliz Tedavi Yöntemlerininin Tiroid Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi", İ. Ahubaz, B. Kalender, İ. Tarkun ve A. Yılmaz,, Endokrinolojide Yönelişler , 11(1), 11-5, (2002)
Tez:
-
9) "Diabetik Nefropati Patogenezinde Angiotensin II ve Transforming Growth Faktör-’nın Rolü", B. Kalender, , Endokrinolojide Yönelişler , 11(4), 175-180, (2002)
Tez:
-
10) "Depresif Semptomlarla Seyreden ve Tedavi İntoleransı Gözlenen bir Nörobruselloz Olgusu", B. Mutlu, Z. Bolca, B. Kalender, S. Gündeş ve H. Vahaboğlu, , İnfeksiyon Dergisi , 16(1), 99-101, (2002)
Tez:
-
11) "Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Tedavilerinin Plazma Total Homosistein Konsantrasyonu Üzerine Etkisi", B. Kalender, C. Duman, N. Koçak, B. Yalçın, A. Kalkan ve A. Yılmaz, , Endokrinolojide Yönelişler Dergisi , 11(3), 127-130, (2002)
Tez:
-
12) "Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Durumu ve Diyaliz Yeterliliği Arasındaki İlişki", B. Kalender, M. S. Erdoğan, E. Şengül, K. Serdengeçti, E. Erek ve A. Yılmaz, , Cerrahpaşa Tıp Dergisi , 33, 223-30, (2002)
Tez:
-
13) "Hastasında Gelişen Spontan Kronik Subdural Hematom: Olgu Sunumu", A. Borazan, B. Kalender, V. Etuş, M. Akkaş ve A. Yılmaz, , Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , 11(3), 186-8, (2002)
Tez:
-
14) "Hemodiyaliz Hastalarında Keto-asit Kullanımının Lipid Profili Üzerine Etkisi", I. Yeğenağa, B. Kalender, A. Çelebi, S. Aydın, G. Hergenç, ve C. Şarkış, , Klinik Gelişim, 14, 10-4, (2001)
Tez:
-
15) "1996-2000 Yılları Arasında SAPD Tedavisi Uygulanan Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulguları Açısından Değerlendirilmesi", B. Kalender, I. Yeğenağa, M. Akkoyun ve K. Babaoğlu, , Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 10(3), 140-4, (2001)
Tez:
-
16) "Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Durumu, Diyaliz Yeterliliği ve Mortalite ", B. Kalender, , Sendrom, 13(6), 19-24, (2001)
Tez:
-
17) "Hemodiyaliz. Periton Diyalizi ve Antioksidan Tedavinin Oksidan ve Antioksidan Durum Üzerine Etkisi", B. Kalender, H. Maral, M. S. Erdoğan, M. Özden ve A. Yılmaz, , Klinik Gelişim, 14, 11-4, (2001)
Tez:
-
18) "Tc-99m HMPAO Brain Spect in Patients with Aluminum Intoxication and Neurotoxicity Occuring due to Long Term Hemodialysis", İ. Sarıkaya, B. Kalender, B. Kanmaz, M. Ayaz, N. Sarsmaz, I. Yeğenağa, C. Nisli and İ. Uslu,, Official Journal of the Turkish Society of Nephrology, 2, 100-5, (2000)
Tez:
-
19) "Ürik Asid Nefropatisi ve Testis Tutulumu ile Başvuran Nonhodkgin Lenfoma (olgu sunumu) T", B. Kalender, I Yeğenağa, A. Çelebi ve H. Dal,, Klin Tıp Bilimleri (T Klin J Med Sci), 19, 223-6, (1999)
Tez:
-
20) " Bir Kronik Hemodiyaliz Hastasında Gelişen Alüminyum Nörotoksisitesi", B. Kalender, K. Serdengeçti, U. Ülkü, M. Ayaz, E. Erek, R. Ataman, S. Dalmak, N. Sarsmaz ve N. Karaağaç,, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 3, 145-9, (1998)
Tez:
-