24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "The Relationship Between Perceived Coaching Behaviours, Motivation and Self-Efficacy in Wrestlers", Ihsan Sari, Betul Bayazit , Journal of Human Kinetics, Section IV- Behavioural Sciences in Sport (Endeks: SCI) , 57, 239-251, (2017)
Tez: Güreşçilerin Motivasyonu ve Genel Özyeterliliklerinde Antrenörlerin Liderlik Davranışlarının Rolü
1-
2) "The Effects of Basketball Basic Skills Training on Gross Motor Skills Development of Female Children", Betul Bayazit, Educational Research and Reviews (Endeks:ERIC) , 10(5), 648-653, (2015)
Tez:
3-
3) "The Effect of Recreational Activities on Self-esteem Development of Girls in Adolescence", Betul Bayazit, Educational Research and Reviews (Endeks:ERIC) , 9(20), 920-924, (2014)
Tez:
3-
4) "Evaluation of Nerve Conduction Velocities of the Median, Ulnar and Radial Nerves of Basketball Players", Bamac Belgin, Çolak Tuncay, Çolak Serap, Bayazit Betul, Demirci Deniz, Meric Bergun, Dundar Gulmine, Selekler Macit, Bahadir Tolga, Ozbek Aydin , International Sport Med Journal (Endeks:ISI), 15(1), 1-12, (2014)
Tez:
1-
5) "Impact of the Recreational Physical Activities on University Students’ Problem-solving Skills and Self-esteem in Turkey ", Yigiter Korkmaz, Bayazit Betul , European Online Journal of Natural and Social Sciences (Endeks:ISI), 2(3), 424-429, (2013)
Tez: Rekreatif Etkinliklerin Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Problem Çözme Becerisi ve Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi
4-
6) "The Influence of a Single Bout of Wrestling Exercise on Serum Levels of Ischemia-Modified Albumin", Çolak Tuncay, Bamac Belgin, Çolak Serap, Duman Can, Bayazit Betul, Ozturk Selcuk, Meric Bergun, Ozbek Aydin, Yildiz Fikret , Journal of Exercise Science and Fitness (Endeks: SCI-Expanded), 8(2), 67-72, (2010)
Tez:
7-