24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2018 | Tez Konusu: Hafif Zihinsel Engelli Çocuklara Uygulanan Serbest Zaman Aktivitelerinin Fiziksel Uygunluk ve Motor Gelişimleri Üzerine Etkisi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Gizem KARAKAŞ
Diğer Danışman: Ortak Danışman | Durum: Bitti
2 ) 2018 | Tez Konusu: Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Merve DARICIOĞLU
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2018 | Tez Konusu: Fitness Merkezinde Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Anıl KAPTAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2017 | Tez Konusu: Farklı Mevkilerde Oynayan Futbolcuların Antropometrik Ölçümleri ve Ayak Bileği İzokinetik Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Enis ÇOLAK
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2017 | Tez Konusu: Çocuklarda Motor Beceri ve İmgeleme Çalışmalarının Psikomotor Gelişime Etkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ozan YILMAZ
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2017 | Tez Konusu: Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği)
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Orhan Şükrü BOSNA
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2016 | Tez Konusu: Bireysel ve Takım Sporlarındaki Temel Becerilerin Performansa Etkisinin İçsel Konuşma (Self-Talk) Tekniğiyle İncelenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Arda ÖZTÜRK
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
8 ) 2016 | Tez Konusu: Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Benlik Saygısının İncelenmesi (Kocaeli üniversitesi Örneği)
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Hasan YILMAZ
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
9 ) 2015 | Tez Konusu: Voleybolcularda El Bileği Kas Kuvveti ile Sinir İleti Hızlarının Karşılaştırılması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Evren Ebru ALTINCI
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
10 ) 2014 | Tez Konusu: 12 Yaş Grubu Çocuklarda Eğlenceli Atletizm Çalışmalarının Psikomotor Gelişime Etkisi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Önder GÖK
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
11 ) 2013 | Tez Konusu: Güreşçilerin Motivasyonu ve Genel Özyeterliliklerinde Antrenörlerin Liderlik Davranışlarının Rolü
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: İhsan SARI
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
12 ) 2012 | Tez Konusu: Rekreatif Etkinliklerin Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Problem Çözme Becerisi ve Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Korkmaz YİĞİTER
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
13 ) 2011 | Tez Konusu: Bayan Voleybolcularda Egzersizin Sinir Sistemi Üzerine Etkilerinin Plazma Glikoz, İnsülin, Kortizon Brain Derived Nörotopik Faktör (BDNF) Proteini ve İnsülin Like Growth Faktör 1 (IGF-1) Düzeyleri ile İncelenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Özgür DİNÇER
Diğer Danışman: Prof.Dr.Tuncay ÇOLAK | Durum: Bitti
14 ) 2011 | Tez Konusu: Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Ortaöğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Spora Katılımına Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Hamiyet DEKE
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
15 ) 2011 | Tez Konusu: Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Yaptırılan Etkinliklerin 6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Hatice ERDOĞAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
16 ) 2010 | Tez Konusu: Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Gelişimlerine Dağcılık Eğitiminin Etkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Şentürk KURT
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
17 ) 2008 | Tez Konusu: Sportif Rekreasyonun Kırsal Kesim Kadınları Üzerindeki Sosyal Baskıyı Kaldırmadaki Rolü
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Dilek ÇAKIR
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
18 ) 2008 | Tez Konusu: Rekreasyonun Evlilik ve Aile Terapisine Etkisi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Elif ERDEM
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
19 ) 2008 | Tez Konusu: 5 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Dans ve Ritim Çalışmalarının Çocukların Grup İçerisindeki Davranış ve Ritim Algılayış Değişikliklerine Etkisi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Melis AKSOY
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
20 ) 2007 | Tez Konusu: 10-11 Yaş Grubu Çocuklara Yaptırılan Halk Oyunları ve Step Aktivitelerinin Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Seda BAYDAR
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
21 ) 2007 | Tez Konusu: 11-12 Yaş Grubu Öğrencilerin Serbest Zaman Değerlendirme Tercihlerinin Belirlenmesi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Pınar ÇOBAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
22 ) 2007 | Tez Konusu: 5-6 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Eğitsel Oyunların Motor Gelişime Etkisi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Zeynep AKKOYUN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
23 ) 2006 | Tez Konusu: 11-13 Yaş Grubu Çocukların Serbest Zaman Tercihlerinin ve Belirlenmiş Bazı Davranış Durumlarının Değerlendirilmesi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Serap BÜLBÜL
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
24 ) 2006 | Tez Konusu: 15-17 Yaş Grubu Çocuklarda Kaygı Düzeyinin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Emine TEVKUR
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
25 ) 2006 | Tez Konusu: 9-10 Yaş Grubu Çocuklarda Rekreatif Oyunların Güven Duygusu Gelişimi Üzerine Etkisi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Burak AKÇAY
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
26 ) 2005 | Tez Konusu: Kocaeli Bölgesinde Anaokuluna Giden 3-6 Yaş Arası Çocukların Anaokulunda Yaptığı Rekreatif Faaliyetlerin Sonuçlarının Çocuğun Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Cevher KAHRIMAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
27 ) 2005 | Tez Konusu: 4-6 Yaş Arası Çocukların Gelişiminde Okulöncesi Eğitimin Önemi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Ramazan KALAYCI
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
28 ) 2005 | Tez Konusu: 3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Müzik Eğitiminin Ruhsal, Fiziksel, Sosyal ve Dil Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Nuray KURAR
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
29 ) 2005 | Tez Konusu: Anaokulu Çağındaki Çocukların Ailelerinde Gördüğü Duygu, Düşünce ve Davranışlarından Etkilenme Şekillerinin İncelenmesi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Banu BANAL
Diğer Danışman: | Durum: Bitti