24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Verdiği Derslerin Bilgileri:

1 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: BES 352 | Adı: Beceri Öğrenimi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
2 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 351 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
3 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1. ve 2.Öğretim, Güz
Kodu: RKR 222 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
4 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: SPB 735 | Adı: Eğitim Kurumlarında Serbest Zaman Değerlendirilmesi | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
5 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: SPK 512 | Adı: Motor Becerileri Geliştirme | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
6 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: SBE 703 | Adı: Sporda Sosyal Grup Çalışması ve Liderlik | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
7 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz-Bahar
Kodu: SAE 607-609-608-610 | Adı: Seminer I-II-III-IV | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
8 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz-Bahar
Kodu: SAE 507-508- | Adı: Seminer I-II | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
9 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Spor Yöneticiliği, 1. ve 2.Öğretim, Güz
Kodu: SYP 221 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
10 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1. ve 2.Öğretim, Bahar
Kodu: RKR 321 | Adı: Öğretimde Materyal ve Metod Geliştirme | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
11 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1. ve 2.Öğretim, Güz
Kodu: RKR 403 | Adı: Beceri Öğrenimi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
12 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1. ve 2.Öğretim, Güz-Bahar
Kodu: RKR 409 - RKR 408 | Adı: Okullar Rekreasyonu I - II | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
13 ) 2013-2015, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 1. ve 2.Öğretim, Güz
Kodu: AEP 237 | Adı: Sporda Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
14 ) 2013-2014, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 1. ve 2.Öğretim, Bahar
Kodu: AEP 217 | Adı: Sporda Öğretim Yöntemleri ve Pedagoji | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
15 ) 2013-1015, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 517 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
16 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 351 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
17 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: BES 352 | Adı: Beceri Öğrenimi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
18 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 1.Öğretim, Güz
Kodu: AEP 237 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
19 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 2.Öğretim, Güz
Kodu: AEP237 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
20 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: AEP238 | Adı: Sporda Öğretim Yöntemleri ve Pedagoji | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
21 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: AEP238 | Adı: Sporda Öğretim Yöntemleri ve Pedagoji | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
22 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Spor Yöneticiliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: SYP221 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
23 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Spor Yöneticiliği, 2.Öğretim, Güz
Kodu: SYP221 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
24 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: RKR222 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
25 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: RKR222 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
26 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: RKR 321 | Adı: Öğretimde Materyal ve Metod Geliştirme | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
27 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: RKR321 | Adı: Öğretimde Materyal ve Metod Geliştirme | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
28 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1. ve 2.Öğretim, Güz
Kodu: RKR 409 | Adı: Okullar Rekreasyonu I | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
29 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1. ve 2.Öğretim, Bahar
Kodu: RKR 408 | Adı: Okullar Rekreasyonu II | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
30 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 517 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
31 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: SPK512 | Adı: Motor Becerileri Geliştirme | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
32 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Güz
Kodu: SAE507 | Adı: Seminer I | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
33 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Güz
Kodu: SPK506 | Adı: Seminer I | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
34 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: SAE508 | Adı: Seminer II | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
35 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Güz
Kodu: SAE607 | Adı: Seminer I | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
36 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: SAE608 | Adı: Seminer II | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
37 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Güz
Kodu: SAE 7 | Adı: Seminer III | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
38 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: SAE7 | Adı: Seminer IV | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
39 ) 2010-2013, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, 1.Öğretim, Güz
Kodu: SAE 7 | Adı: Sporda Sosyal Grup Çalışması ve Liderlik | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
40 ) 2009-2010, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, , Güz
Kodu: BES 507 | Adı: Seminer I | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
41 ) 2008-2010, Kocaeli, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 607 | Adı: Seminer I | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
42 ) 2008-2010, Kocaeli, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 707 | Adı: Seminer III | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
43 ) 2008-2010, Kocaeli, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 708 | Adı: Seminer IV | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
44 ) 2008-2010, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi, , Bahar
Kodu: BES 608 | Adı: Seminer II | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
45 ) 2008-2009, Kocaeli, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 611 | Adı: Spor Psikolojisi ve Seçme Konular | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
46 ) 2008-2009, Kocaeli, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 703 | Adı: Sporda Sosyal Grup Çalışması ve Liderlik | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
47 ) 2006-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Güz
Kodu: REK 407 | Adı: Okullar Rekreasyonu I | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
48 ) 2006-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Güz
Kodu: REK 407 | Adı: Okullar Rekreasyonu I | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
49 ) 2006-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 408 | Adı: Okullar Rekreasyonu II | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
50 ) 2006-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 408 | Adı: Okullar Rekreasyonu II | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
51 ) 2005-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 318 | Adı: Öğretimde Materyal ve Metod Geliştirme | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
52 ) 2005-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 318 | Adı: Öğretimde Materyal ve Metod Geliştirme | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
53 ) 2004-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Spor Yöneticiliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: SYP121 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
54 ) 2004-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Spor Yöneticiliği, 2.Öğretim, Güz
Kodu: SYP121 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
55 ) 2004-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 1.Öğretim, Güz
Kodu: AEP 217 | Adı: Sporda Öğretim Yöntemleri ve Pedagoji | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
56 ) 2004-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 2.Öğretim, Güz
Kodu: AEP 217 | Adı: Sporda Öğretim Yöntemleri ve Pedagoji | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
57 ) 2004-2010, Kocaeli Üniversitesi , Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Güz
Kodu: REK 403 | Adı: Bitirme Projesi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
58 ) 2004-2007, Kocaeli Üniversitesi , Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Güz
Kodu: REK 401 | Adı: Staj I | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
59 ) 2004-2007, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Güz
Kodu: REK 401 | Adı: Staj I | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
60 ) 2004-2007, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 404 | Adı: Staj II | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
61 ) 2004-2007, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 402 | Adı: Staj II | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
62 ) 2004-2007, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Güz
Kodu: REK 403 | Adı: Proje I | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
63 ) 2004-2007, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 404 | Adı: Proje II | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
64 ) 2004-2007, Kocaeli Üniversitesi , Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 404 | Adı: Proje II | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
65 ) 2002-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 210 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
66 ) 2002-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: AEP 124 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
67 ) 2002-2010, Kocaeli Üniversitesi , Beden Eğitimi ve Spor YO, Antrenörlük Eğitimi, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: AEP 124 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
68 ) 2000-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Rekreasyon, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: REK 210 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
69 ) 1998-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Güz
Kodu: BES 351 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
70 ) 1998-2010, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: BES 352 | Adı: Beceri Öğrenimi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
71 ) 1998-2004, Kocaeli Üniversitesi , Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 2.Öğretim, Güz
Kodu: BES 351 | Adı: Psikomotor Gelişim | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
72 ) 1998-2004, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: BES 352 | Adı: Beceri Öğrenimi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
73 ) 1998-2001, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: BES 156 | Adı: Atletizm | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
74 ) 1998-2001, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 2.Öğretim, Bahar
Kodu: BES 156 | Adı: Atletizm | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-