23 Temmuz 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Effects Basketball Basic Skills Training on Gross Motor Skills Development of Female Children", Betul Bayazit, Educational Research and Reviews (Endeks:ERIC) , 10(5), 648-653, (2015)
 • "The Effect of Recreational Activities on Self-esteem Development of Girls in Adolescence", Betul Bayazit, Educational Research and Reviews (Endeks:ERIC) , 9(20), 920-924, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Sporcularda Tercih Edilen Antrenör Liderlik Davranışlarının Yaş, Cinsiyet ve Spor Dalı Açısından İncelenmesi (Diyarbakır Örneği)", Canan Gülbin Eskiyecek, Betül Bayazıt, İhsan Sarı , Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi , 5(15), 27-42, (2015)
 • "Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların El Becerilerinin Gelişimine, Kapalı Alan Aktivitelerinin Etkisi", Aktekin Evin, Bayazıt Betül, Çolak Serap, Çolak Tuncay , The Journal of Academic Social Science, 2(6), 469-477, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İstihdam Sorunu Açısından Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi", Havva Yılmaz, Murat Son, Betül Bayazıt, Canan G. Eskiyecek, Yavuz Taşkıran , , 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 14-16 Mayıs, Mersin, , , (2015)
 • "Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Gözde Kahraman, Enis Çolak, Betül Bayazıt, Ozan Yılmaz , , III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Beceri Öğrenimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Psikomotor Gelişim, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Psikomotor Gelişim, Rekreasyon,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Vizyon 2023 Engelliler Aktif Yaşam ve Rehberlik Programı
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Voleybolcularda El Bileği Kas Kuvveti ile Sinir İleti Hızlarının Karşılaştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Otizmli Çocuklar Yaz Kampı
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »