17 Temmuz 2019 | Çarşamba
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Futbolcularda, Farklı Isınma Protokollerinin Şut Hızına Akut Etkisi ", Erkmen Kaya, Bergül Meriç Bingül, Mine Gökkaya, Murat Son, Menşure Aydın, Ertuğrul Gelen , , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
2) "Farklı Isınma Protokollerinin Futbolcularda Şut Anındaki Diz Kinematiğine Etkisi ", Önder Çakmak, Bergün Meriç Bingül, Mine Gökkaya, Murat Son, Menşure Aydın, Çiğdem Bulgan , , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
3) "Farklı Isınma Protokollerinin Esneklik Performansı Üzerine Etkileri", Bergun, M.B., Mensure, A., Cigdem, B., Murat, S., Yezdan, C., Ertugrul,G., Mine, G, , HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 4. ANTRENMAN BİLİMİ KONGRESİ, (2011)
Tez:
Ulusal-
4) "Eğitilebilir zihinsel yetersizliği olan bireylere yaptırılan eğlenceli atletizm çalışmalarının motorsal gelişimlerine etkilerinin incelenmesi", Kutlu, C., Aydın, M. Meriç Bingül, B., Doyduoğlu, Z., , 4.uluslararası spor bilimleri kongresi,19-21 mayıs 2011, İstanbul, (2011)
Tez:
Uluslararası-
5) "EFFECT OF DYNAMIC STRETCHING ON AGILITY", Bergün MeriçBingül, Murat Son, Menşure Aydın, Ertuğrul Gelen, Yezdan Cinel,Çiğdem BULGAN, , 11th ICHPER•SD Europe Regional Congress, (2009)
Tez:
Uluslararası-
6) "EVALUATION OF MOTOR DEVELOPMENT OF THE GROUPS ATTENDED IN BASKETBALL AND FOOTBALL ACTIVITIES IN SUMMER SPORTS SCHOOL", Bergün Meriç Bingül, Yunus Kılınç, Mustafa Biner, Menşure Aydın, , 11th ICHPER•SD Europe Regional Congress, (2009)
Tez:
Uluslararası-
7) "FUTBOLCULARDA, FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN ANAEROBİK GÜCE ETKİSİ", Bergün Meriç Bingül, Murat Son, Menşure Aydın, Yezdan Cinel, , Futbol veBilim kongresi,9-11 ocak, Antalya, (2009)
Tez:
Ulusal-
8) "ERKEK FUTBOLTENİSİ SPORCULARININ SOMATOTİP ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", Bergün Meriç, Mustafa Biner, Menşure Aydın, , Futbol ve Bilim kongresi, 9-11 ocak, Antalya, (2009)
Tez:
Ulusal-
9) "Diyabetle Güzel Yaşam” Kamp Etkinliklerinin Diyabetli Çocukların Kan Şekeri Düzeylerine Etkilerinin İncelenmesi", Koray SAYAN, Menşure AYDIN, Bergün MERİÇ, Betül BAYAZIT, , 10.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , (2008)
Tez:
Uluslararası-
10) "Farkli Mevkilerde Oynayan Profesyonel Futbolcularin Diz Eklemlerinin Antopometrik Ölçümlerinin Ve İzokinetik Performanslarinin Karşilaştirilmasi", Bergün Meriç, Menşure Aydın, Tuncay Çolak, Enis Çolak, Murat Son, , Antrenman Bilimi sempozyumu 2 Kondisyon ve performans analizi, (2007)
Tez:
Ulusal-
11) "Farklı Liglerde Oynayan Profesyonel Futbolcuların Mevkilere Göre Diz İzokinetik Performans Ve Solunum Kapasitelerinin Karşılaştırılması ", Menşure Aydın, Bergün Meriç , Serap Çolak, Enis Çolak, Murat Son,, , 4.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 7-11Kasım,Antalya, (2007)
Tez:
Uluslararası-
12) "Hareket Analizinde kullanılan görüntü sisteminin hassasiyetinin belirlenmesi", Bergün Meriç, Menşure Aydın, , 4.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 7-11Kasım,Antalya, (2007)
Tez:
Uluslararası-
13) "Tenis Servis Vuruşunda; Top Hızına, Üst Ekstremite Kinematiğinin Etkisi", Bergün MERİÇ,Menşure AYDIN,Çiğdem BULGAN,Ertuğrul GELEN, Aydın ÖZBEK, , 9.International sports science congress, (2006)
Tez:
Uluslararası-
14) "Futbolda Şut Vuruşunun Kinematik Açıdan Değerlendirilmesi", Menşure AYDIN,Bergün MERİÇ,Çiğdem BULGAN,Aydın ÖZBEK, , 9.International sports science congress, (2006)
Tez:
Uluslararası-
15) "Biomechanical Analysis of The Overarm Throw Technics in Different Branches,", Meriç,B.,Aydın,M.,Çolak,T.,Özbek,A, , The 10th ICHBER_SD Europe Congress- 8. TSSA Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi ,Antalya, (2004)
Tez:
Uluslararası-
16) "Wrıst Movements Bıomechanıcal Analaysıs In Free Throw Accordıng To The Classıfıcatıon İn Whellchair Basketball", Metin Havuç, Bergün Meriç, Menşure Aydın, Çiğdem Bulgan, Aydın Özbek, Spormetre, 46. Ichper-Sd World Cong., poster,9-13 kasım, İstanbul, (2002)
Tez:
Uluslararası-
17) "50 m. Ve 100 m. Serbest Stil Yüzmede Kulaç Uzunluğu ve Kulaç Sıklığının Hıza Etkisi", Kılıç,T., Meriç,B., Aydın, M.,, M.Ü. Spor Bilimleri dergisi,7(1), VII Uluslar arası spor bilimleri kongresi, Antalya, (2002)
Tez:
Uluslararası-
18) "Kocaeli Bölgesi Buz Hokey Sporcularının Bazı Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi,", Gönener,A.,Taşkıran,Y.,Meriç,B.,Sertbaş,K.,Aydın,M.,Yenigün,N., , VII Uluslar arası spor bilimleri kongresi, Antalya, (2002)
Tez:
Uluslararası-
19) "Hip Structure and Exercise,", Meriç,B.,Özbek,A.,Odabaş,İ., Aydın, M., Çolak,T, Morfoloji, 10(1-2), 53-55, XXVII FIMS World Congress of Sport Medicine, Budapest, Hungary, (2002)
Tez:
Uluslararası-
20) "Kalça Yapısının Esneklik Üzerine Etkisi", Meriç,B.,Özbek,A.,Odabaş,İ.,Aydın,M.,Çolak,T, , V.Ulusal Anatomi Kongresi, (1999)
Tez:
Ulusal-