23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "(2014). Accuracy and Velocity of the Elite Female Turkish Handball Players. ", KARADENİZLİ ZEYNEP İNCİ, İNAL HABİBE SERAP, MERİÇ BERGÜN, AYDIN MENŞURE, BULGAN ÇİĞDEM, International Journal of Sports Science , 4(1), , 21-26, (2014)
Tez:
-
2) "The effects of static and dynamic stretching on agility performance. ", MERİÇ BERGÜN BİNGÜL, SON MURAT, AYDIN MENŞURE, GELEN ERTUĞRUL, CİNEL YEZDAN, BULGANÇİĞDEM, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergis, 8(1), 43-47, (2014)
Tez:
-
3) "FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN SÜRAT PERFORMANSINA AKUT ETKİSİ ", ERTUĞRUL GELEN,BERGÜN MERİÇ,SUAT YILDIZ , Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 19-25, (2009)
Tez:
4) "Accuracy determination of camera system used for sport motion analysis", Bergün Meriç, Menşure Aydın, International Journal of Human Sciences , Vol 5, No 2, , (2008)
Tez:
5) "Voleybolcular ve badminton oyuncularının üst ekstremite antropometrik ölçümleri ve izokinetik performanslarının karşılaştırılması", Çolak S, Bamaç B, Bayazıt B, Çolak E, Meriç B, Dinçer Ö, Cımbız A, Özbek;A, Morfoloji, 13(1-2), 59-62, (2008)
Tez:
6) "Futbolcularda Farklı Isınma Protokollerinin Anaerobik Güce Etkisi", "Bergün Meriç BİNGÜL" "Murat SON" Menşure AYDIN" "Yezdan CİNEL", Spor Hekimliği Dergisi , 43, 1-8, (2008)
Tez:
-
7) "Elit ve elitaltı cirit atıcıların atış tekniklerinin 3 boyutlu doğrusal kinematik analizi", Çiğdem Bulgan,Bergün Meriç, Menşure Aydın, Aydın Özbek, Spormetre, 5(2), 55-62, (2007)
Tez:
8) "tekerlekli sandalye basketbolunda sınıflamalara göre serbest atışta bilek hareketinin biyomekaniksel analizi", metin havuç""bergün meriç""menşure aydın""çiğdem bulgan""aydın özbek", spormetre, 5(2), 73-77, (2007)
Tez:
9) "Farklı mevkilerde oynayan profesyonel futbolcuların diz eklemlerinin antropometrik ölçümlerinin ve izokinetik performanslarının karşılaştırılması", Bergün Meriç , Menşure Aydın, Tuncay Çolak, Enis Çolak, Murat Son , uluslararası insan bilimleri, cilt 4 sayı 2, , (2007)
Tez:
10) "Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Eğlenceli Atletizm Antrenman Programının Psikomotor Özelliklere Etkisi", Betül BAYAZIT, Bergün MERİÇ, Menşure AYDIN, Ertay SEYREK , spormetre, 5(4), 173-176, (2007)
Tez:
11) "50m. ve 100 m. Serbest Stil Yüzmede Kulaç Uzunluğu ve Kulaç Sıklığının Hıza Etkisi", Taner Kılıç,Bergün Meriç, Menşure Aydın , M.Ü. Spor Bilimleri dergisi , cilt 7 sayı.1 , , (2003)
Tez:
-
12) "(2003) Yüzme Sporuna Alt Yapı Oluşturmada İzmit Bölgesi Örneği, ", Menşure Aydın,Bergün Meriç, Yavuz Taşkıran İlhan Odabaş , M.Ü. Spor Bilimleri dergisi , cilt 7 sayı.1 , , (2003)
Tez:
-
13) "Hip structure and exercise", Meriç,B.,Özbek,A.,Odabaş,İ.,Aydın,M.,Çolak,T, Morfoloji, 10(1-2), 53-55, (2002)
Tez:
-