23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "AN IDEAL WAITING TIME FOR VERTICAL JUMPING PERFORMANCE AFTER THE WARM UP PROGRAMME CONSIST OF STATIC STRETCHING", Meric Bingul, B.1, Bulgan, C.2, Son, M.1, Aydın, M.1, Cinel, Y.1, , 18th Annual Congress of the European College of Sport Science between 26 - 29 June 2013 in Barcelona - Spain:, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
2) "Kadın Voleybol Oyuncularının Hazırlık Dönemi Öncesi ve Sonrası Diz ve Omuz Eklemleri Izokinetik Kuvvet Gelişimlerinin Değerlendirilmesi ", Bergün Meriç Bingül, Çiğdem Bulgan, Menşure Aydın, Enis Çolak, , 12th Internatıonal Sport Scıences Congress, Denizli, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
3) "2) "The Effect of Pilates Exercises on Balance and Flexibility in Figure Skaters", Akbal, V; Bingül, M.B; Gökkaya, M; Aydın M; Bulgan, Ç, , , 7th Annual International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences,, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
4) "Evaluation of nerve conduction velocities of the median, ulnar and radial nerves of basketball players ", tuncay çolak, belgin bamaç, serap çolak, betül bayazıt, deniz demirci, bergün meric, dündar, selekler, bahadır, Aydın özbek, , Anatomische gesellschaft 105th annual meeting, Hamburg, March, 26-29, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
5) "THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF TWELVE WEEK SPORTS ACTIVITIES ON MOTOR DEVELOPMENT OF THE CHILDREN AGED 7-11 FROM WELFARE FOUNDATION FOR ORPHAN CHILDREN", Bergün MERİÇ BİNGÜL, Menşure AYDIN,Mustafa BİNER, Yunus KILINÇ, Ruhi GÜL , , 11th ICHPER•SD Europe Regional Congress , , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
6) "Recreative activities support project in Gazanfer Bilge welfare foundation for orphan children", menşure aydın, mustafa biner, bergün meriç bingül, yunus kılınç, ruhi gül, remzi eşkil, fevzi yavluç, muhammet metin, , 11th ICHPER•SD Europe Regional Congress , , 194, (2009)
Tez:
Uluslararası-
7) "A comparasion of attention of football players in the range of 13 to 17 ages with control group", Özgür Dinçer, Serap Çolak, Enis Çolak, Bergün Meriç, Betül Bayazıt, Belgin Bamaç, Tuncay Çolak, , IFOMEC 3. International football medicine congress , , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
8) "Farklı Müzik Hızlarında Yapılan Step Aerobik Çalışmalarının Akciğer Hacim Ve Kapasitelerinde Meydana Getirdiği Değişimlerin İncelenmesi, ", Özlem Yenigün, Menşure Aydın, Bergün Meriç, Bahar Özgür,, , 4.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 7-11Kasım2007,Antalya, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
9) "Comparison of upper extremity, anthropometrical measures and isokinetic performances of table tenis players and badminton players", Özgür Dinçer,Enis Çolak, Bergün Meriç, Serap Çolak, Belgin Bamaç, Tuncay Çolak,Murat Son, , 12th Annual Congress of the ECSS, Jyvaskyla, Finland, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
10) "Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Eğlenceli Atletizm Antrenman Programının Psikomotor Özelliklere Etkisi,", BAYAZIT, B.;MERİÇ, B.; AYDIN, M.; SEYREK, E., , 9.Sports science congress,Muğla, Turkey, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
11) "Hentbolda isabetli kale atışlarında submaksimal atış hızı ve atış kuvvetinin biyomekaniksel analizi", Akan,İ.,İnal,S;Meriç,B.,Aydın,M.,Bulgan,Ç.,Özbek,A, , The 9th Sports sciences congress, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
12) "Goolball Sporu Yapan 13-15 Yaş Grubu Erkek Görme Engelli Sporcuların Bazı Motorsal ve Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Aydın,M.,Bamaç,B.,Meriç,B.,Çolak,T.,Özbek,A. , isokinetics and exercise science, VII Uluslar arası spor bilimleri kongresi, Antalya, 12(4), 247-252, (2004)
Tez:
Uluslararası-
13) "The Biomechanical Analysis Of The Free Throw According To The Classification İn Wheelchair Basketball, ", Aydın,M., Meriç,B., Özbek.A.,Bamaç.B , , The 10th ICHBER_SD Europe Congress- 8. TSSA Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, , , (2004)
Tez:
Uluslararası-
14) " The Comparıson Of Kınematıc Parameters Durıng The Throwıng Phase In Elıt And Sub-Elıt Javelın Throwers, ", Çiğdem BULGAN, Bergün MERİÇ, Menşure AYDIN, Aydın ÖZBEK,, spormetre, The 10th ICHBER_SD Europe Congress- 8. TSSA Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Antalya, 2, 55-62, (2004)
Tez:
Uluslararası-
15) "Yüzme Sporunda Alt Yapı Oluşturması Bir Yetenek Seçimi;İzmit Örneği”", Kılıç,T., Meriç,B., Aydın, M, M.Ü. Spor Bilimleri dergisi , 6. Spor Bilimleri Kongresi,2000, cilt 7 sayı.1 , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
16) "Raket sporlarında reaksiyon zamanının karşılaştırılması", Menşure Aydın,Bergün Meriç,Gülşah SEKBAN, Deniz DEMİRCİ, , , Raket sporları Sempozyumu, , , (2003)
Tez:
Ulusal-
17) "2d Biomechanical Analysis Of Catching And Finishing Phases Of The Elite Rowers’ 2000m Rowing Techniques On The Ergometer ", Bergün Meriç,Çiğdem Bulgan,Menşure Aydın,Tacettin Büyükdemirtaş,Aydın Özbek, , 46. Ichper-Sd World Cong., sözel bildiri,9-13 kasım, İstanbul, , , (2002)
Tez:
Uluslararası-
18) "Figür Pateni Yetenek Seçimi", Meriç,B, Aydın,M.,Yenigün,N.,Gönener,A., Taşkıran,Y., , , 6. Spor Bilimleri Kongresi, , , (2000)
Tez:
Uluslararası-
19) "Bir grup yelken sporcusunun aerobik kapasite değerleri,Lokal sempozyum,Kocaeli", Gönener,A.,Taşkıran,Y., Meriç,B.,Sertbaş,K., , , , , (2000)
Tez:
Ulusal-
20) " (2000), Sporcu Sağlık Merkezleri", Sekban,G., Aydın,M.,Meriç,B., , , , , (2000)
Tez:
Ulusal-
21) "Performans ölçümlerinde kullanılan ölçüm aletleri", Meriç,B.,Aydın,M., , lokal sempozyum, , , (2000)
Tez:
Ulusal-