22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "On İkinci Yılında Yapılandırmacı Hayat Bilgisi Ders Kitaplarını Sorgulamak: Bir Muhasebe Denemesi", Yücel Kabapınar, Birsen Berfu Akaydın, Hakan Çetin, Cumali Keleş, Lütfullah Çelikten, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Düşünme Becerilerini Kazandırmada Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi ", Zeliha Nurdan Baysal, Kader Arkan Sezgin, Birsen Berfu Akaydın, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "Examination Of Problem Solving Behaviours Of Students With Normal Development In Primary School 4th Grade Inclusive Class And Students With Normal Development", Ayşe Hicret Güdük, Birsen Berfu Akaydın, The Asian Conference on Education (ACE), , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "Teacher's Vıews On Spıral Approach In Mathematıcs Currıculum", Belgin Bal İncebacak, Esen Ersoy, Birsen Berfu Akaydın , IX. ECSBS , , , ., (2016)
Tez:
Uluslararası-
5) "Analysıs Of 2009-2013 Mathematics Currıculum In Terms Of Information Technologies Use Skills", Belgin Bal İncebacak, Halil Altun, Birsen Berfu Akaydın, IX. ECSBS, , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
6) "Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Medya Okuryazarlığının Okuyarak Öğrenme Sürecine Etkisi Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi ", Ömer Faruk Tavşanlı, Birsen Berfu Akaydın, 15.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
7) "Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyonla Desteklenmiş 5e Modeli’nin Öğrencilerin Başarı ve Tutumuna Etkisi", Birsen Berfu Akaydın, Sibel Kaya, 5th World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), 5th World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
8) "Fen Öğretimi Etkinliklerine İlişkin Farkindalik Düzeyi, Algilanan Etkililik Düzeyi ve Derste Ayrilan Zaman", Sibel Kaya, Zeynel Kablan, Birsen Berfu Akaydın, Derya Demir, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
9) "Fen Ögretimine Yönelik Sınıf Içi Uygulamaları Konu Alan Deneysel Çalısmaların Analizi", Zeynel Kablan, Sibel Kaya, Derya Demir, Birsen Berfu Akaydın, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , , , , (2014)
Tez:
Ulusal-
10) "İlkokul Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler alanında 2000-2013 yılları arasında yapılan araştırmalar", Sibel Kaya, Birsen Berfu Akaydın, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , , (2014)
Tez:
Ulusal-
11) "İlkögretim Ögretmen Adaylarının Bilimsel Tutumları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi", Selami Yangın,Yasin Gökbulut, İlkay Açıkgöz, Birsen Berfu Akaydın , 11. Ulusal Sınıf Ögretmenlgi Sempozyumu, , , , (2012)
Tez:
Ulusal-