21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Akılcı ilaç kullanımı neden gereklidir ve akılcı ilaç seçimi nasıl yapılmalıdır?", Mutlu O, Erden F., Birinci Basamakta Akılcı Antibiyotik Tedavisi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 3-7, (2008)
Tez:
-
2) "Üniversite hastaneleri açısından son uygulamalar nasıl gözüküyor?", Erden Faruk, Toplum ve Hekim, 22 (6), 443-446, (2007)
Tez:
-
3) "Hizmet Alımı Bütçe Formu: KOÜ örneğinde gönüllüler üzerinde ilaç araştırmalarının kurumsal denetimi", Arısoy E.S., Erden BF., Yüksel N., Gökalp A. , İKU Dergisi , 10, 17-23, (2005)
Tez:
-
4) "Kanıta Dayalı Tıp ve İlaç Seçimi", Erden BF, Göçmez S, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 13 (4): , 134-136, (2004)
Tez:
-
5) "On Soruda Klinikte İlaç Araştırmaları", Erden BF, Erden H, Toplum ve Hekim Dergisi, 19(5), , (2004)
Tez:
-
6) "Klinik İlaç Araştırmalarında Son Düzenlemeler", Erden BF , Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi , 1, 5-8, (1996)
Tez:
-