26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2008 | Tez Konusu: Sıçanlarda Pasif Sakınma ve Yükseltilmiş Artı Labirent Testinde imipramin, fluvoksamin, tianeptin ve moklobemidin öğrenme ve bellek üzerine etkisi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Semil Selcen Göçmez
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2005 | Tez Konusu: Norharmanın Sıçanlarda Zorunlu Yüzme ve Pasif Sakınma Deneyleri Üzerine Etkisi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Asuman Akgün
Diğer Danışman: | Durum: Bitti