23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Effects of Rolipram and Zaprinast on Learning and Memory in the Morris Water Maze and Radial Arm MazeTests in Naive Mice.", F.Akar, O. Mutlu, I.K.Celikyurt, G. Ulak, F. Erden, E.Bektas, P. Tanyeri, DrugRes (Stuttg). , 65(2), 86-90, (2015)
 • "Effects of zaprinast and rolipram on olfactory and visual memory in the social transmission of food preference and novel object recognition tests in mice.", F. Akar, O. Mutlu, I.K.Celikyurt, E.Bektas, M.H. Tanyeri, G. Ulak, P. Tanyeri, F. Erden., DrugTarget Insights, 8, 23-9 , (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Akılcı ilaç kullanımı neden gereklidir ve akılcı ilaç seçimi nasıl yapılmalıdır?", Mutlu O, Erden F., Birinci Basamakta Akılcı Antibiyotik Tedavisi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 3-7, (2008)
 • "Üniversite hastaneleri açısından son uygulamalar nasıl gözüküyor?", Erden Faruk, Toplum ve Hekim, 22 (6), 443-446, (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Effects of olanzapine and fluoxetine on unpredictable chronic mild stress-induced cognition deterioration in mice", Ulak G, Mutlu O, Komsuoglu Celikyurt FI, Yildiz Akar F, Erden F, , 23 rd ECNP congress, , , (2010)
 • "Investigation of effects of fluoxetine on unpredictable chronic mild stress-induced changes of brain tissue by Fourier transform mid-infrared spectroscopy", S. Turker, O. Mutlu, I. Komsuoglu, E. Gumuslu, F. Yildiz, F. Erden , , 23rd ECNP Congress, , , (2010)
Devamı »

Dersler

 • E-Reçete, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: | Seviye:
 • Rasyonel Farmakoterapi Eğitiminde “Groningen” Modeli , ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Reçete Yazma Kuralları, İyi ve Kötü Reçete Örnekleri, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eczanesinde Birim Doz Paketleme Cihazı Kurulması ve İşletilmesi Projesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Sitalopramın üç panelli pist ve pasif sakınma testinde öğrenme-bellek üzerindeki etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Etanol bağımlılığında nitrik oksidin rolü
  TUBITAK tarafından desteklenmiştir. (1995)
Devamı »