23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Nerve Conduction Study of Ulnar Nerve in Volleyball Players", Özbek A, Bamaç B, Budak F, Yenigün N, Çolak T, Scand J Med Sci Sports, 16(3), 197-200 , (2006)
 • "A rare case of distal one-third of the transverse colon supplied by a branch from splenic artery", Bamaç B, Çolak T, Özbek A, Öztürk B, Saudi Med J, 27(4), 536-538 , (2006)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Volumetric determination of medial epicondyle and lateral epicondyle of humerus in male and female volleyball players", Bamaç B, Çolak T, Özbek A, Yenigün N, Çolak S, Bamaç Y, Okajimas Folia Anat Jpn, 80(2-3), 63-70 , (2003)
 • "Nerve conduction studies of lower extremities in pes planus subjects", Budak F, Bamaç B, Özbek A, Kutluay P, Komsuoğlu S, Electromyogr.Clin.Neurophysiol, 41, 443-446 , (2001)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Leonardo da Vinci’nin Anatomi İncelemeleri", Bamaç B, Çolak T, Özbek A, Bamaç Y, Çolak S, Öztürk B, , VII.Ulusal Anatomi Kongresi, , , (2003)
 • "Goalball sporu yapan 13-15 yaş grubu erkek görme engelli sporcuların bazı motorsal ve fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi", Aydın M, Bamaç B, Meriç B, Çolak T, Özbek A, , 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , , , (2002)
Devamı »

Dersler

 • Anatomi, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Anatomi, Ebelik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Anatomi, Hemşirelik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »