17 Şubat 2019 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Analysing The Relationship Between Consumption Values and Brand Loyalty of Young People: A Study On Personal Care Products", "Candan,Burcu", "S.Ünal" ve "A.Erciş", European Journal Of Research On Education, Vol. 1, 29-46, (2013)
 • "Investigating The Relationship Between Consumption Values and Personal Values Of Green Product Buyers", "Candan,Burcu" ve "S.Yıldırım", International Journal Of Economics and Management Sciences (IJEMS), A Journal Of Management Journals, , ISSN: 2162-6359, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Yöresel Bir Ürün Olan Oltu Taşı Ürünlerinin Ulusal Pazarda Konumlandırılması ( Tüketici Boyutlu Bir Değerlendirme)", "Yakupoğullar,C.", "Candan,Burcu" ve "V.Çil" , 5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, , , 49-58, (2014)
 • "Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Markalara Yönelik Marka Kişiliği Algısı ve Marka Bağlılığı İlişkileri Üzerine Bir Araştırma (Beyaz Eşya Sektöründe Bir Araştırma)", "U.Güllülü", "B.Bilgili", "Candan,Burcu" ve "G.Tayfur", 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Yerel Ekonomilerin Uluslararasılaşmasında Küresel Pazarlamanın Katkısı, , , 285-301, (2013)
Devamı »

Dersler

 • İşletme Ekonomisi, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • , Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Lojistik Yönetimi, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »