16 Ekim 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Hybrid global maximum power point tracking approach for photovoltaic power optimisers", BAŞOĞLU Mustafa Engin,ÇAKIR Bekir, IET Renewable Power Generation, 12, 875-882, (2018)
 • "Comparisons of MPPT performances of isolated and non isolated DC-DC converters by using a new approach"", Mustafa Engin BAŞOĞLU, Bekir ÇAKIR, Renewable & Sustaianable Energy Reviews, 60, 1100-1113, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Load Profile-Based Power Loss Estimation for Distribution Networks", Nassim Iqteit, Ayşen Basa Arsoy and Bekir Çakır , DergiPark Electrica, 18-2, 275 - 283, (2018)
 • "Promising energy sources within the framework of 2023 energy targets in Turkey: Solar and Wind", Mustafa Engin BAŞOĞLU, Bekir ÇAKIR, International Journal of Electronics and Electrical Engineering, 5, 2, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "CONTROL OF SPWM APPLIED 9 LEVELINVERTER WITH DSPACE", KAZDALOĞLU ABDÜLVEHHAB,ÇAKIR BEKİR, ICAT’18, 7th International Conference on Advanced Technologies, , , (2018)
 • "Experimental Evaluations of Global Maximum Power Point Tracking Approaches in Partial Shading Conditions", Mustafa Engin Başoğlu, Bekir Çakır, 17th International Conference on Environment and Electrical Engineering, 17th International Conference on Environment and Electrical Engineering,, , 780-784, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Lojik Devreler I, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Lojik Devreler I, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Lojik Devreler II, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Bölgesel Bazlı Rüzgar ve Fotovoltaik Enerji Tahmini ile Optimum Enerji Yönetimli ve Şebeke Bağlantılı Örnek Ev Modeli ve Uygulaması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Formula-G için Güneş Arabası
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Doğal seçim Süreçleri ile Elektrik Sistemlerinde Kullanılan Yarı İletken Güç Elemanlarındaki Verimin Arttırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »