26 Şubat 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "COMPARISON OF SINGLE PHASE BUCK-BOOST AND SEPIC LED DRIVER", Şehirli E.,Altınay M., Üstün Ö. and Çakir B., Light & Engineering, 25, 92-98, (2017)
 • "Comparisons of MPPT performances of isolated and non isolated DC-DC converters by using a new approach"", Mustafa Engin BAŞOĞLU, Bekir ÇAKIR, Renewable & Sustaianable Energy Reviews, 60, 1100-1113, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Promising energy sources within the framework of 2023 energy targets in Turkey: Solar and Wind", Mustafa Engin BAŞOĞLU, Bekir ÇAKIR, International Journal of Electronics and Electrical Engineering, 5, 2, (2017)
 • "COMPARISON OF THE REDUCED NUMBER OF SWITCHING ELEMENTS MULTILEVEL INVERTERS", Abdulvehhab Kazdaloglu ,Bekir Cakir, Kutay Is and Aziz Guneroglu, International Journal of Engineering Sciences & Management, 7, 35-44, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Experimental Evaluations of Global Maximum Power Point Tracking Approaches in Partial Shading Conditions", Mustafa Engin Başoğlu, Bekir Çakır, 17th International Conference on Environment and Electrical Engineering, 17th International Conference on Environment and Electrical Engineering,, , 780-784, (2017)
 • "Improved MPPT Controller Without System Dependency", Mustafa Engin Başoğlu, Bekir Çakır, 1st International Conference on Energy Systems Engineering, First International Conference on Energy Systems Engineering, 1st International Conference on Energy Systems Engineering, First International Conference on Energy Systems Engineering, 2-4 November,, Karabük, Turkey, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Lojik Devreler I, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Lojik Devreler I, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Lojik Devreler II, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Bölgesel Bazlı Rüzgar ve Fotovoltaik Enerji Tahmini ile Optimum Enerji Yönetimli ve Şebeke Bağlantılı Örnek Ev Modeli ve Uygulaması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Formula-G için Güneş Arabası
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Doğal seçim Süreçleri ile Elektrik Sistemlerinde Kullanılan Yarı İletken Güç Elemanlarındaki Verimin Arttırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »