23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "A time‐varying load‐based analytical approach for DG optimization in the distribution network", Nassim A. Iqteit, Ayşen Basa Arsoy and Bekir Çakir, International Transactions on Electrical Energy Systems, , , (2019)
 • "Hybrid global maximum power point tracking approach for photovoltaic power optimisers", BAŞOĞLU Mustafa Engin,ÇAKIR Bekir, IET Renewable Power Generation, 12, 875-882, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Load Profile-Based Power Loss Estimation for Distribution Networks", Nassim Iqteit, Ayşen Basa Arsoy and Bekir Çakır , ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, Electrica, 18-2, 275 - 283, (2018)
 • "Comparative analysis of the maximumpower point tracking techniquesperformance using boost converter", Sopondja Denis,ÇAKIR Bekir,Yasko Mohamed, International Journal of Scientific Engineering Research, 9-5, 370-384, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "CONTROL OF SPWM APPLIED 9 LEVELINVERTER WITH DSPACE", KAZDALOĞLU ABDÜLVEHHAB,ÇAKIR BEKİR, ICAT’18, 7th International Conference on Advanced Technologies, , , (2018)
 • "Experimental Evaluations of Global Maximum Power Point Tracking Approaches in Partial Shading Conditions", Mustafa Engin Başoğlu, Bekir Çakır, 17th International Conference on Environment and Electrical Engineering, 17th International Conference on Environment and Electrical Engineering,, , 780-784, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Lojik Devreler I, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Lojik Devreler I, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Lojik Devreler II, Elektrik Mühendislik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Bölgesel Bazlı Rüzgar ve Fotovoltaik Enerji Tahmini ile Optimum Enerji Yönetimli ve Şebeke Bağlantılı Örnek Ev Modeli ve Uygulaması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Formula-G için Güneş Arabası
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Doğal seçim Süreçleri ile Elektrik Sistemlerinde Kullanılan Yarı İletken Güç Elemanlarındaki Verimin Arttırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »