18 Ocak 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Potansiyel İşgücü Olarak Y Kuşağının Transformasyonel Liderlerle Çalışabilirliğine Yönelik Bir Araştırma", Benan YÜCEBALKAN, Barış AKSU, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5, 1, (2014)
 • "Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Program Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırılması Sonucu Girişimci Kişilik Eğilimlerini Ortaya Koymaya Yönelik Bir Alan Araştırması ", Nilay Kaleli KARASAKAL, Barış AKSU, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6, 2, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Halkla Ilişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme", Fatih KOÇ, Ümit ALNIAÇIK, Oktay ÇETİN, Barış AKSU, , IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, , , (2017)
 • "Meslek Yüksek Okulları Gençlerin Gelecekle İlgili Umutlarını Etkiliyor mu?", "Nilay Kaleli KARASAKAL" , "Barış AKSU", 4.Uluslar arası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Kitabı, 4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 1, 112-121, (2015)
Devamı »

Dersler

 • Finans Matematiği, Bankacılık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Finans Matematiği, Bankacılık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Matematik, Bankacılık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Konu Kadınsa
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • iVOC - International Supporting Network For Vocational And Academic Guidance Staff
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »