19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Postmodern Müzelerde Dijital Halkla İlişkiler Ve Deneyimsel Pazarlama Pratikleri: İstanbul’daki Postmodern Müzelere Yönelik Nitel Bir Araştırma", Esra Abrak, Banu Küçüksaraç, International Journal of Human Sciences, 14, 4, (2017)
 • "Artırılmış Gerçekliğin Deneyimsel Pazarlaması: Türkiye'deki Marka Deneyimlerinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Banu Küçüksaraç, İdil Sayımer, Istanbul University Faculty of Communication Journal, 2, 51, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Marka İletişimi Bağlamında Instagram Kullanımı: İçeriğin Kullanıcı Etkileşimi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma", Banu Küçüksaraç, Hakan Küçüksaraç , 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi Özet Bildiriler Kitabı, 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi (IPRAC), , 24, (2018)
 • "“Postmodern Müzelerde Dijital Halkla İlişkiler Ve Deneyimsel Pazarlama Pratikleri: İstanbul’daki Postmodern Müzelere Yönelik Nitel Bir Araştırma", Esra Abrak, Banu Küçüksaraç, II. International Communication Science Media Studies Congress Abstract Book, II. International Communication Science Media Studies Congress, 1, 33-34, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Atölye Uygulamaları I, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Medya İlişkileri Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Atölye Uygulamaları II, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • "E-Yönetişim Bağlamında Yeni Medya Ortamlarında Belediye-Yurttaş Etkileşimi: Kocaeli İli Örneği
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • Gölcük Vizyon 2023 İletişim ve Tanıtım Projesi
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Kocaeli'de Beş Yıldızlı Otel İhtiyacı Eğiliminin Saptanması
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »