27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Assessment of image processing techniques and ASTER SWIR data for the delineation of evaporates and carbonate outcrops along the Salt Lake Fault, Turkey", Aziz Özyavaş, International Journal of Remote Sensing, 37, 770-781, (2016)
 • "The driving forces behind the Caspian Sea mean water level oscillations ", Aziz Ozyavas, Shuhab D. Khan , Environmental Earth Sciences, , , (2011)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Evaporit ve Karbonatlı kayaçların uzaktan algılama teknikleri ve ASTER SWIR bantlarının analizi ile belirlenmesi; Ağaçören çevresi, Aksaray ", Aziz Özyavaş, , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE JEOLOJİNİN 100. YILI SEMPOZYUMU , , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Yerbilimlerinde Uzaktan Algılama , Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Tektonikte Seçme Konular, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Yeraltı Jeolojisi, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »