20 Ağustos 2019 | Salı
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Strain-Based Seismic Performance Evaluation of Prefabricated Structures", Aytuğ Seçkin, Hilal Meydanlı Atalay, Hakan Erdoğan, Bilge Doran, Bülent Akbaş, , International Congress on Advanced Earthquake Resistant Structures (AERS 2016), , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
2) "Mevcut Endüstri Yapısının Birim Şekil Değiştirme Esaslı Performans Değerlendirmesi", Aytuğ Seçkin, Hilal Meydanlı Atalay, Hakan Erdoğan, Bilge Doran, Bülent Akbaş, , 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
3) "Tek Katlı Prefabrike Endüstri Yapılarının Performansı", Aytuğ Seçkin, Melih Muhlis Temiz, Hilal Meydanlı Atalay, Hakan Erdoğan, , 5. Uluslararası Deprem Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
4) "Tek Katlı Prefabrike Sanayi Yapısının Deprem Performansının Belirlenmesi ve Güçlendirilmesi", Melih Muhlis Temiz, Aytuğ Seçkin, Hakan Erdoğan, Hilal Meydanlı Atalay, , 5. Uluslararası Deprem Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
5) "Non-Linear Static Analysis of Vertical/Batter Pile-Wharf Structures", Bilge Doran, Yalçın Yüksel, Caner Çakır, Şenol Korkmaz, Aytuğ Seçkin, Mustafa Köroğlu, International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE), International Offshore and Polar Engineering Conference, 3, 1237-1243, (2012)
Tez:
Uluslararası-
6) "Düşey/Eğik Kazıklı İskele Yapılarının Doğrusal Olmayan Statik Çözümlemesi", Bilge Doran, Yalçın Yüksel, Caner Çakır, Aytuğ Seçkin, Mustafa Köroğlu, Şenol Korkmaz, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, , 219-227, (2011)
Tez:
Ulusal-