26 Haziran 2017 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Analysis of the E-Core Transverse Flux Machine for Indoor Training Bike Application", Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER, Mehmet Aytaç ÇINAR, Feriha ERFAN KUYUMCU, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29 (1), 61-69, (2014)
 • "Comparison of Power Loss and Magnetic Flux Distribution in Octagonal Wound Transformer Core Configurations", Mehmet Aytaç ÇINAR, Bora ALBOYACI, Mehlika ŞENGÜL, J Electr Eng Technol, 9 (4), 1290-1295, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Dağıtım Transformatörü Seçiminde Kayıp Maliyetlerinin EN 50464-1’e göre Değerlendirilmesi", Mehmet Aytaç ÇINAR, Bora ALBOYACI, Mehmet GEZER, 3e Electrotech, 242, 38-50, (2014)
 • "Performance Comparison of an In-wheel Switched Reluctance Motor for Different Winding Configurations", Mehmet Aytaç ÇINAR, Feriha ERFAN KUYUMCU, International Review of Modelling and Simulations (IREMOS), 1, 163-168, (2008)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Türkiye’de Maden İşlerinde İş Güvenliği Mevzuatının Gelişimi ve İş Kazalarına Etkileri", Serkan ENGİN, Mehmet Aytaç ÇINAR, , VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, , , (2015)
 • "Dağıtılmış Hava Aralıklarının Transformatör Nüve Performansına Etkileri", Mehmet Aytaç ÇINAR, Bora ALBOYACI, Mehlika ŞENGÜL, , V. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, , 22-25, (2013)
Devamı »

Dersler

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar, İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Elektrik Kaynaklı Tehlikeler ve Korunma Yöntemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Elektrik Makinaları, Makine Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Dış Rotorlu Anahtarlı Relüktans Motoru Tasarımı ve Kontrolu
  KOÜ tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »