20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Özellikle Denetime İlişkin Görev ve Yetkileri ve Türk Ticaret Kanunu'na Etkileri Konusunda Bir Değerlendirme", Yrd.Doç.Dr.Aytaç Köksal, Legal Hukuk Dergisi/Legal Journal Of Law, 10, 17-38, (2012)
 • "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Bağımsız Denetim İle İlgili Hükümlerin Yürürlüğü", Aytaç Köksal, Kocaeli Ticaret Odası Dergisi, 12, 38-39, (2012)
Devamı »

Dersler

 • Borçlar Hukuku, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Borçlar Hukuku, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Ticaret Hukuku, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »