19 Aralık 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • " A chronic renal failure and recurrent posterior reversible encephalopathy syndrome.", A. Kutlu, M. Selekler, Ü. Büyükburgaz, G. Akansel, H. Efendi, S.Ş. Komsuoğlu. , Archives of Neuropsychiatry ., 48, 270-273, (2011)
 • "An unusual coincidence of subacute sclerosing panencephalitis and Duchenne muscular dystrophy.", A. Kutlu, B. Korkmaz, C. Yalçınkaya, V. Demirbilek, P. Serdaroğlu., Journal of Neurological Sciences (Turkish)., 27(2)23, 250-253, (2010)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Tek taraflı mezensefalon infarktına bağlı vertikal bakış paralizisi.", F. Budak, A. Kutlu, N.S. Altun, S.Dündar., İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi., 73(2) , 55-57, (2010)
 • "Görme bozukluğunun eşlik ettiği oksipital nevralji. ", H.M. Selekler, Ö. Temel, A. Kutlu., Ağrı., 22(3), 131-133, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Epileptik hastalarda depresyon, kaygı ve benlik saygısı.", A. Kutlu, G. Gökçe, Ü. Büyükburgaz, S.Ş. Komsuoğlu. , , 7. Ulusal Epilepsi Kongresi. 9-12 Haziran., , 77-78, (2010)
 • "Geriatrik yaş grubunda huzursuz bacak sendromu sıklığı ve kan ferritin düzeyinin hastalık şiddetiyle ilişkisi: Hastane kaynaklı çalışma.", A. Çurgunlu, D.S. Erdinçler, D. Karadeniz, A. Döventaş, A. Kutlu, Y. Karter, T. Beğer. , , Akademik Geriatri Kongresi.26-30 Mayıs., , 202-203, (2010)
Devamı »

Dersler

 • Bilinç Bozuklukları Ve Komalı Hastaya Yaklaşım , Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Bilinç Bozuklukları Ve Komada Tedavi, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Duyu Bozuklukları Yaklaşım, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • EEG sinyallerinin spektral analizinde dalgacık ve Fourier dönüşümleri.
  tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »