10 Aralık 2019 | Salı
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Üsthava yolu tıkanıklığı olan iki yenidoğanda modifiye nazofarengeal tüp uygulaması. ", Günlemez A, İşken T, Arısoy A.E, Gökalp A.S, Türker G. , , 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 9-12 Nisan 2008 Antalya: , (2008)
Tez:
Ulusal-
2) "Annelerine servikal serklaj uygulanan prematürelerde mortalite ve morbidite. ", 2. Günlemez A, Türker G, Karakurt D, Öncel S, Gökalp A.S, Arısoy AE, Çalışkan E. , , 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 9-12 Nisan 2008 Antalya: , (2008)
Tez:
Ulusal-
3) "Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği gelişimi risk faktörleri ve mortalite üzerine etkileri. ", Özsoy G, Türker G, Günlemez A, Gökalp A.S, Arısoy A.E. , , 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 9-12 Nisan 2008 Antalya: 94, (2008)
Tez:
Ulusal-
4) "YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTEMİZ MORTALİTESİNDE YILLARA GÖRE KONJENİTAL ANOMALİ ORANLARI ", A Günlemez, AS Gökalp, S Tanrıverdi, G Türker, AE Arısoy, , Ulusal Neonatoloji Kongresi , (2007)
Tez:
Ulusal-
5) "SMN-2 GENİ POZİTİFLİĞİ, ENSEFALOPATİ VE PONTOSEREBELLER HİPOPLAZİ İLE GİDEN YENİ BİR SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ FENOTİPİ Mİ? ", A Günlemez, AS Gökalp, G Türker, AE Arısoy, G Büyükkale, Z Akçören, , Ulusal Neonatoloji Kongresi , (2007)
Tez:
Ulusal-
6) "KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON VE PULMONER HAVA KAÇAĞI", A Günlemez, AE Arısoy, A , G Türker, AS Gökalp, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
7) "KONJENİTAL SANTRAL HİPOVENTİLASYON’LU BİR YENİDOĞAN OLGUSU (ONDİNE’NİN LANETİ) ", Ayla Günlemez,Gülcan Türker1,Afşin Ünver1,Bülent Kara,Aşe Engin Arısoy,Ayşe Sevim Gökalp, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
8) "OMFALOSEL VE YENİDOĞAN DÖNEMİNDE KLİNİK BULGU VEREN MORGAGNİ HERNİSİ BİRLİKTELİĞİ ", A Günlemez, AE Arısoy, N Karaçayır, G Türker, AS Gökalp, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
9) "Nadir bir durum, glionöral heterotopi. ", Tugay M, Azman B, Günlemez A. , , Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2007. , (2007)
Tez:
Ulusal-