20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Diyabetik Anne Bebeğinin Sorunları ve Geleceği. ", Ayla Günlemez , Şükrü Hatun, Türkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics , 3(1), 45-53., (2010)
Tez:
-
2) "Acardiac Twinning With Severe Pulmonary Hypertension And Biventricular Hypertrophic Cardiomyopathy", Ayla Günlemez1, A. Engin Arısoy2, Abdulkadir Babaoğlu3, Gülcan Türker1, Ayşe S. Gökalp1, Journal of Ankara University Faculty of Medicine, 61(4), 223-225, (2009)
Tez:
3) "Successful Pregnancy in a Patient Despite Late Diagnosis of and Stage Renal Disease", ", Sengul Erkan, Dogruoz Ahmet, Calıskan Eray, Tuncay Mehmet, Gunlemez Ayla and Yılmaz Ahmet, , BANTAO Journal, 7(1), 58-60, (2009)
Tez:
4) "Pierre Robin sekansı; yenidoğan döneminde hava yolu açıklığının ve beslenmenin sağlanması. ", Günlemez A, işken T. , Çocuk Dergisi , 8(4), 235-242, (2008)
Tez:
5) "Clinical importance of neonatal autopsies.", Özdemir H, Atasay B, Günlemez A, Heper A, Ünal S, Arsan S. , Journal of Ankara Medical School. 2005;:, 58, 61-64., (2005)
Tez:
6) "A vitamini ve anne çocuk sağlığı", Günlemez A, Atasay B, Arsan S., Türk Pediatri Arşivi , 38(2), 73-80., (2003)
Tez:
7) " “Anne sütü ile beslenen bir yenidoğanda hipernatremik dehidratasyon”, ", Atasay, B., A. Günlemez, S. Ünal, S. Arsan,, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, (2003)., 56(1), 39-44, (2003)
Tez:
8) "Naçar, N., F. Ekici, B. Atasay, A. Günlemez, S. Atalay, “Kortikosteroid kullanımına bağlı hipertrofik kardiyomyopatili bir yenidoğan olgusu”. ", Naçar, N., F. Ekici, B. Atasay, A. Günlemez, S. Atalay, , Medical Network Kardiyoloji, , 10(6), 477-480, (2003)
Tez:
-
9) "Congenital anomalies among infants of diabetic mothers.", B. Atasay, A. Günlemez, S.Arsan, J.Ankara Medical School, 24(1), 31-34, (2002)
Tez:
10) "Perinatal lethal form of hypophosphatasia.", Atasay B, Günlemez A, Ünal S, Berberoğlu M, Arsan S, J. Ankara Medical School, 24(1), 35-38, (2002)
Tez:
11) "Atasay, B., A. Günlemez, S. Arsan, “Erythropoietin in high risk and low risk very low birth weight preterms”", Atasay, B., A. Günlemez, S. Arsan, , Gazi Medical Journal, , 13, 1-5, (2002)
Tez:
12) "Iron need during stimulated erythropoiesis; in VLBW preterms", B. Atasay, A. Günlemez, S.Arsan, J. Ankara Medical School, 23(3), 187-193, (2001)
Tez:
-
13) "Intrauterin Büyüme Geriliği Respiratuvar Distres Sıklığını Azaltıyor mu? ", Günlemez A, Atasay B, Arsan S. , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54(3), 225-229., (2001)
Tez:
-
14) ". Beslenme sorunları olan ÇDDA pretermlerde prokinetik ilaç kullanımı. ", 6. Atasay B, Günlemez A, Ünal S, Kendirli T, Arsan S. , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. , 54(3), 219-223., (2001)
Tez:
-
15) " Yenidoğan yoğunbakım ünitesinde surfaktan kullanımı: iki yıllık deneyim. ", Atasay B, Günlemez A, Ünal S, Arsan S. , Pediatrik Cerrahi Dergisi, 15, 28-31, (2001)
Tez:
-
16) "Pierre Robin Sendromu- Üç olgu sunumu", Atasay B, Günlemez A, S.Arsan. , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası., 54(3), 273-276, (2001)
Tez:
-
17) "Nörolojide Moleküler Genetik", Günlemez A, Deda G, . Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası,, 52(2), 103-110, (1999)
Tez:
18) ". Streptekoksik faranjitli çocuklarda benzatin penisilin G, penisilin V ve azitromisin tedavilerinin karşılaştırılması", B Ulukol, Günlemez A, Aysev D, Cin Ţ. , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, , 52(1), 103-110., (1999)
Tez:
-
19) "Diabet riski gösteren çocuklarda pankreas rezervi", Öcal G, Berberoğlu M, Günlemez A, Adıyaman P, Çetinkaya E. , Endokrinolojide Yönelişler , 8(1), 9-12, (1999)
Tez:
-
20) "Bir çocukta feokromasitoma ve paraganglioma", Çiftçi E, M.Berberoğlu, P.Adıyaman, E.Tutar, E.İnce, S.Atalay, Günlemez A., E.Çetinkaya, M.Ekim, , Ç.U.Tıp Fak Dergisi, 24, 102-106, (1999)
Tez:
-
21) "Streptekoksik faranjit tanısında Breese skorlama sistemi. ", B Ulukol, Günlemez A, Aysev D, Cin Ş. , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 51(4), 19-22, (1998)
Tez:
-
22) "Çocuklarda sürekli ayaktan periton diyalizi ve enfeksiyon.", 14. Yalçınkaya F, Tümer N, Günlemez A, Ekim M, Özkaya N, Çakmak M, Bakkaloğlu S. , Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. , 1, 28-31, (1998)
Tez:
23) "Kronik böbrek yetmezlikli çocuklarda sürekli ayaktan periton diyaliz uygulaması. ", Yalçınkaya F, Tümer N, Günlemez A, Ekim M, Özkaya N, Çakmak M, Bakkaloğlu S. , Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 3, 154-158., (1997)
Tez:
24) "Wiskott-Aldrich sendromu: beş vakanın immünolojik özellikleri ve klinik izlemi.", Babacan, A.İkincioğulları, F.Doğu, E.Akar, Günlemez A., Ş.Cin. , Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Dergisi , 40, 223-244, (1997)
Tez:
-
25) "Bir olgu nedeniyle kronik mukokutanöz candidiazis. Klinik Bilimler Pediatri ", İkincioğulları A,Yiğit Ş, Doğu F, Günlemez A., Cin Ş, Babacan E. , , 2(11):, 212-215., (1996)
Tez:
-
26) "Romatolojideparaneoplastik sendromlar. ", Günlemez A., Balcı N, Gencer FA. , Romatoloji Bülteni , 1, 14-18., (1994)
Tez:
-
27) "Ankilozan spondilitli hastalarda kostovertabral eklem tutulumu. ", Atalay FA, Balcı N, Kaymak G, Günlemez A, Araç M. , J.Rheum Med Rehab , 4(2):, 101-103., (1993)
Tez:
-