20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Polymorphısm of surfactan proteın B genes and the rısk of Respıratory dıstress sendrome and chronıc lung dısease ın preterm Neonates.", A.Gunlemez, S. Arsan, M. Tekin, B. Atasay, N. Akar. , , ESPR, 22 Sep 2010, Copenhagen. , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
2) "IVIG sonrası akut böbrek yetmezliği görülen bir yenidoğan.", 2- İ. Er, AE.Arısoy, K.Bek, M.Oruç, N.Kavas, A.Günlemez, G.Türker, AS.Gökalp. , , UNEKO-18, 21-24 Nisan 2010, Bodrum., , , (2010)
Tez:
Ulusal-
3) "3- Yenidoğanda spontan mide perforasyonu: İki olgunun incelenmesi.yenidoğan.", L.Elemen, M.Tugay, A.Günlemez. , , UNEKO-18, 21-24 Nisan 2010, Bodrum., , , (2010)
Tez:
Ulusal-
4) "Prematüre bebeklerde pulmoner hemorajiye bağlı mortaliteyi etkileyen risk faktörleri. ", Belkıs İpekçi, Ayla Günlemez, Nazan Kavas, Meral Oruç, Gülcan Türker, Ayşe Engin Arısoy, Ayşe Sevim Gökalp., , UNEKO-18, 21-24 Nisan 2010, Bodrum , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
5) "Term ve geç pretermlerde mortaliteyi etkileyen risk faktörleri.", 4- M.Oruç, N.Kavas, G.Türker, İ.Er, A.günlemez, AE.Arısoy, AS.Gökalp, , UNEKO-18, 21-24 Nisan 2010, Bodrum., , , (2010)
Tez:
Ulusal-
6) "Turner sendromlu bir yenidoğan. ", N.Kavas, AE.Arısoy, M.Oruç, İ.Er, A.Günlemez, G.Türker, AS.Gökalp., , UNEKO-18, 21-24 Nisan 2010, Bodrum, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
7) "Unilateral renal displazinin eşlik ettiği potter sekansı: bir perinatal otopsi olgu sunumu.", BA.Gürkan, Y.gürbüz, A.Günlemez, K.Yıldız. , , Times New Roman, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
8) " A newborn infant with nemalin rod myopathy with cholestasis and respiratory insufficiency. ", Günlemez A, Başar EZ, Turker G, Demir H, Kara B, Göçer Ş, Arısoy AE, Gökalp AS. , Acta Paediatrica , 3rd Europaediatrics Congress 14-17 June 2008, Istanbul, Turkey. , 97, spp:459, (2008)
Tez:
Uluslararası-
9) "Nasal injury associated with nasal CPAP in premature infants and beneficial effect of silicon gel sheeting.", Günlemez A, işken T, Gökalp AS, Türker G, Arısoy AE. , Acta Paediatrica , 3rd Europaediatrics Congress 14-17 June 2008, Istanbul, Turkey., 97, spp. 459, (2008)
Tez:
Uluslararası-
10) "Acardiac twinning: reversible severe pulmonary hypertension and biventrıcular hypertrophıc cardıomyopathy in the pump twin. ", Günlemez A, Babaoğlu K, Arısoy A.E, Türker G, Gökalp A.S. , The Journal of Maternal- Fetal and Neonatal Medıcıne., XXI European Congress of Perinatal Medicine. September 10-13, 2008 İstanbul, Turkey., 21(1). , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
11) "Acute renal faılure and score for neonatal acute physıology and perınatal extensıon (SNAPPE)’s effect to mortalıty ın newborn. ", Özsoy G, Türker G, Günlemez A, Gökalp A.S, Arısoy A.E. , The Journal of Maternal- Fetal and Neonatal Medıcıne. , XXI European Congress of Perinatal Medicine. September 10-13, 2008 İstanbul, Turkey., 21;(1). , , (2008)
Tez:
Uluslararası-