12 Aralık 2019 | Perşembe
 

Eğitim Bilgileri:

Doktora Tez: IG A NEFROPATİLİ ÇOCUKLARDA İMMÜN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Danışman: PROF.DR.MESİHA EKİM
Alan: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tarih: 1993 - 1998
Yüksek Lisans Tez: SURFAKTAN PROTEİN GEN POLİMORFİZMİNİN RDS VE PREMATÜRENİN KRONİK AKCİĞER HASTALIĞI GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ
Danışman: PROF.DR.SAADET ARSAN
Alan: NEONATOLOJİ
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tarih: 2002 - 2004
Lisans : TIP DOKTORU
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tarih: 1986 - 1992