17 Kasım 2019 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Surgical experience in a baby with congenital broncho-biliary fistula", Günlemez A, Tugay M, Elemen L, Türker G, Gürcan NI, Demir H, Gürbüz Y, Hosten T., ANNALS OF THORACIC SURGERY, 87(1), 318-20, (2009)
 • "H-type tracheoesophageal fistula in an extremely low birth weight premature neonate: appearance on magnetic resonance imaging.", Gunlemez A, Anik Y, Elemen L, Tugay M, Gökalp AS., JOURNAL OF PERINATOLOGY , May;29(5), 393-5. , (2009)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Diyabetik Anne Bebeğinin Sorunları ve Geleceği. ", Ayla Günlemez , Şükrü Hatun, Türkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics , 3(1), 45-53., (2010)
 • "Acardiac Twinning With Severe Pulmonary Hypertension And Biventricular Hypertrophic Cardiomyopathy", Ayla Günlemez1, A. Engin Arısoy2, Abdulkadir Babaoğlu3, Gülcan Türker1, Ayşe S. Gökalp1, Journal of Ankara University Faculty of Medicine, 61(4), 223-225, (2009)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Polymorphısm of surfactan proteın B genes and the rısk of Respıratory dıstress sendrome and chronıc lung dısease ın preterm Neonates.", A.Gunlemez, S. Arsan, M. Tekin, B. Atasay, N. Akar. , , ESPR, 22 Sep 2010, Copenhagen. , , , (2010)
 • "IVIG sonrası akut böbrek yetmezliği görülen bir yenidoğan.", 2- İ. Er, AE.Arısoy, K.Bek, M.Oruç, N.Kavas, A.Günlemez, G.Türker, AS.Gökalp. , , UNEKO-18, 21-24 Nisan 2010, Bodrum., , , (2010)
Devamı »

Dersler

 • Vital bulgular ve baş boyun muayenesi, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Sağlıklı çocuk izlemi, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Doğum odasında yenidoğan bebeğe yaklaşım, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »