17 Nisan 2014 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Doğuma Hazırlık Eğitimi İle İlgili Sistematik İnceleme ", 3, Doğum Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Kongre Kitabı , Doğum Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Kongresi,21-23 Eylül 2013, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
2) "Toplumsal Cinsiyet,Kadın ve Görünmezlik ", Ayla Berkiten Ergin , I. Kadın Araştırmaları Sempozyumu Kongre kitabı , I. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
3) "Ulusal Ebelik etik Kodları Projesi Ön Sonuçları ile Farklı Ulusların Ebelik Etik Kodları ", 1, Sözel Bildiri , I. Ulusal Ebelik Günleri , , , (2012)
Tez:
Ulusal-
4) "İntörn Hemsire ve Ebe Öğrencilere Göre Uygulama Alanlarında Yasanan Etik İhlaller", Müesser Özcan, Ayla Ergin, Neriman Elibol , 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi Kongre Kitabı, 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
5) "EBELİKTE ETİK DEĞERLER VE BU DEĞERLERİN ULUSLAR ARASI ETİK DEĞERLERLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ", Ayla Ergin, I.Uluslararası ve II. Ulusal Ebeler Kongresi, Kongre Kitabı 2011, I.Uluslararası ve II. Ulusal Ebeler Kongresi, Safranbolu, 13-16 Ekim 2011. , , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
6) "Doğum Ağrısı ve Yaklaşımlar", Ayla Ergin, I.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı , I.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
7) "Doğumda Kullanılan Pozisyonlar", Ayla Berkiten Ergin, V.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Özet Kitapçığı., V.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
8) "Doğum Koçluğu", Ayla Berkiten Ergin, I.Ulusal Ebeler Kongresi Kitapçığı, I. Ulusal Ebelik Kongresi , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
9) "Üreme Sağlığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ", Ayla Ergin , , KOÜ,Eğitim Fakültesi, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
10) "Üreme Sağlığı", , , KOÜ.Eğitim Fakültesi., , , (2006)
Tez:
Ulusal-
11) "“Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Bakımdaki Yenilikler”", Ayla Berkiten Ergin, , 5 Mayıs 2006 Dünya Ebeler Günü Kutlama programı , , , (2006)
Tez:
-
12) "The Effects On Birth Process Of Positions Suggested To Pregnancies During The First And Second Stages. ", Ayla Berkiten Ergin, Nuran Kömürücü, 5th International Conference of Nursing and Midwifery in Olomouc, Çek Cumhuriyeti,Özet kitabı(Tam Metin) , 5th International Conference of Nursing and Midwifery in Olomouc, Çek Cumhuriyeti. , , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
13) "Toplumların Cinselliğe Bakış Açısı ve Ailenin Rolü,", Ayla Berkiten Ergin, , K.Ü.ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İşbirliği İle Hazırlanan Ana Baba Eğitimi Programı. , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
14) "Cinsel Sağlık", Ayla Berkiten Ergin, , K.Ü.Eğitim Fakültesi Ana-Baba Eğitimi Programı. , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
15) "Aile Planlaması ", Ayla Berkiten Ergin, , MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
16) "Üreme Sağlığı ve En Sık Karşılaşılan “Kadın Sağlığı Sorunları” ", Ayla Berkiten Ergin, , MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme VakfI. , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
17) "Kadın ve AIDS", Ayla Berkiten Ergin, , Genel Bir Bakış Açısıyla AIDS” panelist Kocaeli Üniversitesi , , , (2001)
Tez:
-