22 Haziran 2018 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Doğumda Pozisyon ve Hareket Özgürlüğü", Ayla Ergin , , III. Ulusal II. Uluslararası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya, (Panelist), , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
2) "Doğum Ağrısı İle Baş Etmede Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler", Ayla Ergin , , 27.04.2015, II. Uluslar arası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, (Kurs Eğitimcisi), , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
3) "Doğumda Kullanılan Pozisyonlar ", Ayla Ergin , , 27.04.2015,II. Uluslar arası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, (Kurs Eğitimcisi), , , (2015)
Tez:
Ulusal-
4) "Doğumda Ağrı Yönetimi", Ayla Ergin , , 29.04.2015, II. Uluslar arası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, (Panelist), , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
5) "Doğum Ağrısı İle Başetme Kursu ", Nuran Kömürcü, Ayla Ergin, Kıymet Yeşilçiçek Çalık,Nazende Korkmaz,Şeyma Çatalgöl,Gülten Sakallı, 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Özet Kitapçığı, 1-3 Mayıs 2014, 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 30 Nisan 2014., , , (2014)
Tez:
Ulusal-
6) "Duygu Dilini Anlamak: Empatik Eğilim, Empatik Beceri ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi : Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği", Ayla Ergin, Resmiye Özdilek , 24-26 Nisan 2014 I.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongre Özet Kitapçığı , 24-26 Nisan 2014 I.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
7) "Obezite, Egzersiz ve Sigara", 1, , Kapsayıcı Ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma Için Kadın Ve Çocuk Sorunlarının Farkındayız Konferansı, 27-28 Şubat 2014, , (2014)
Tez:
Ulusal-
8) "Doğum Ağrısı ile Başetme Kursu 23 Nisan 2014 ", Nuran Kömürcü, Ayla Ergin, Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Nazende Korkmaz, Şeyma Çatalgöl, Gülten Sakallı, 24-26 Nisan 2014 I.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongre Özet Kitapçığı , 24-26 Nisan 2014 I.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongre Özet Kitapçığı , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
9) "Ebenin Rol ve Sorumluluları ", Ayla Ergin , , Başka Bir Doğum Mümkün Mü? 19.11.2014, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
10) "Doğal Doğum, Emzirme ve Ebelik", Ayla Ergin,Gülten Sakallı , , 6. Kocaeli Kitap Fuarı , , , (2014)
Tez:
Ulusal-
11) "Sağlık ", 1, , Aile Eğitim Programı Eğitim Öncesi Hazırlıklar Modülü. Aile Eğitim Programı. (Konuşmacı) , , , (2014)
Tez:
Ulusal-
12) "Obez Kadınlarda Üçlü Tehlike: Sigara, Kalp Sağlığı ve Depresyon.", Ergin A, Taşkıran A, Polat A, Ural D, Çalışkan E, Cantürk Z, Dutucu N. , , II. Ulusal Çocuk Ergen ve Obezite Sempozyumu, Antalya, 13-16 .11.2014. (Sözel Bildiri) , , , (2014)
Tez:
Ulusal-
13) "Obez Kadınlarda Üçlü Tehlike: Sigara, Kalp Sağlığı ve Depresyon. ", Ergin A, Taşkıran A, Polat A, Ural D, Çalışkan E, Cantürk Z, Dutucu N. , II. Ulusal Çocuk Ergen ve Obezite Sempozyumu, 13-16 .11.2014. (Sözel Bildiri) , II. Ulusal Çocuk Ergen ve Obezite Sempozyumu, 13-16 .11.2014. (Sözel Bildiri) , , , (2014)
Tez:
Ulusal-
14) "Doğum Dalgaları, Doğumda Kullanılan Non-Farmakolojik Yöntemler. ", Nuran Kömürcü Kurs Yöneticisi, Ayla Ergin Kurs Eğitmeni , , I. Uluslararası – V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, 23 Nisan 2014. (Kurs Eğitimcisi), , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
15) "Doğa Hazırlık Eğitiminin Tarihçesi, Önemi ve Örnekler ", Ayla Ergin , , Doğuma Hazırlık Eğitiminde Güncellemeler, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
16) "Ebenin Rol ve Sorumlulukları", 1, , Başka Bir Doğum Mümkün Paneli,, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
17) "Doğuma Hazırlık Eğitimi İle İlgili Sistematik İnceleme ", 3, Doğum Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Kongre Kitabı , Doğum Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Kongresi,21-23 Eylül 2013, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
18) "Kadın Erkek Eşit Midir? ", 1, , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 2013 Etkinlikleri, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
19) "Aile İçi Şiddet", 1, , 6 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü Programı Kocaeli Üniversitesi İhsaniye MYO, (Panelist) , , , (2013)
Tez:
Ulusal-
20) "Toplumsal Cinsiyet,Kadın ve Görünmezlik ", Ayla Berkiten Ergin , I. Kadın Araştırmaları Sempozyumu Kongre kitabı , I. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
21) "Ulusal Ebelik Etik Kodları Projesi Ön Sonuçları ile Farklı Ulusların Ebelik Etik Kodları ", 1, Sözel Bildiri , I. Ulusal Ebelik Günleri , , , (2012)
Tez:
Ulusal-
22) "İntörn Hemsire ve Ebe Öğrencilere Göre Uygulama Alanlarında Yasanan Etik İhlaller", Müesser Özcan, Ayla Ergin, Neriman Elibol , 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi Kongre Kitabı, 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
23) "EBELİKTE ETİK DEĞERLER VE BU DEĞERLERİN ULUSLAR ARASI ETİK DEĞERLERLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ", Ayla Ergin, I.Uluslararası ve II. Ulusal Ebeler Kongresi, Kongre Kitabı 2011, I.Uluslararası ve II. Ulusal Ebeler Kongresi, Safranbolu, 13-16 Ekim 2011. , , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
24) "Doğum Ağrısı ve Yaklaşımlar", Ayla Ergin, I.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı , I.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
25) "Doğumda Kullanılan Pozisyonlar", Ayla Berkiten Ergin, V.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Özet Kitapçığı., V.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
26) "Doğum Koçluğu", Ayla Berkiten Ergin, I.Ulusal Ebeler Kongresi Kitapçığı, I. Ulusal Ebelik Kongresi , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
27) "Üreme Sağlığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ", Ayla Ergin , , KOÜ,Eğitim Fakültesi, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
28) "Üreme Sağlığı", , , KOÜ.Eğitim Fakültesi., , , (2006)
Tez:
Ulusal-
29) "“Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Bakımdaki Yenilikler”", Ayla Berkiten Ergin, , 5 Mayıs 2006 Dünya Ebeler Günü Kutlama programı , , , (2006)
Tez:
-
30) "The Effects On Birth Process Of Positions Suggested To Pregnancies During The First And Second Stages. ", Ayla Berkiten Ergin, Nuran Kömürücü, 5th International Conference of Nursing and Midwifery in Olomouc, Çek Cumhuriyeti,Özet kitabı(Tam Metin) , 5th International Conference of Nursing and Midwifery in Olomouc, Çek Cumhuriyeti. , , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
31) "Toplumların Cinselliğe Bakış Açısı ve Ailenin Rolü,", Ayla Berkiten Ergin, , K.Ü.ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İşbirliği İle Hazırlanan Ana Baba Eğitimi Programı. , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
32) "Cinsel Sağlık", Ayla Berkiten Ergin, , K.Ü.Eğitim Fakültesi Ana-Baba Eğitimi Programı. , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
33) "Aile Planlaması ", Ayla Berkiten Ergin, , MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
34) "Üreme Sağlığı ve En Sık Karşılaşılan “Kadın Sağlığı Sorunları” ", Ayla Berkiten Ergin, , MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme VakfI. , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
35) "Kadın ve AIDS", Ayla Berkiten Ergin, , Genel Bir Bakış Açısıyla AIDS” panelist Kocaeli Üniversitesi , , , (2001)
Tez:
-