19 Kasım 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey", Ayla Ergin,Müesser Özcan,Zeynep Acar,Nermin Ersoy,Nazan Karahan, Nursing Ethics, Doi. 10.1177/0969733012474289, 1-11, (2013)
 • "Meta-analysis of self breast examination related studies performed in Turkey between the years 2000 and 2009", Ayla Ergin, Nevin Sahin Hotun, Fezan Mutlu Sahin M, Züleyha Yaban Şimşek, Hatice Bektas, Zeynep Acar, Asian pacific Journal of cancer Prevention, Vol:13 Issue:6/7, 35, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Doğum Dalgaları ve Baş Etme Yöntemleri", Ayla Ergin , e-Sağlık Ebelik Dergisi, 1(3), 23-33, (2015)
 • "Doğum Ağrısının Değerlendirilmesi", Ayla Ergin , Türkiye Klinikleri , Özel Sayı (Basım Aşmasında) , , (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Doğumda Pozisyon ve Hareket Özgürlüğü", Ayla Ergin , , III. Ulusal II. Uluslararası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya, (Panelist), , , (2015)
 • "Doğum Ağrısı İle Baş Etmede Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler", Ayla Ergin , , 27.04.2015, II. Uluslar arası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, (Kurs Eğitimcisi), , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Doğuma Hazırlık Eğitimi, Ebelik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Ebelik Tarihi ve Felsefesi, Ebelik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yükseklisans Tezi, Hemşirelik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • Güvenli Bir Hayat Var
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Ulusal Ebelik Değerleri ve Etik Kodlarının belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Obez ve Obez Olmayan Kadınlarda Kiloyu Belirleyen Ruhsal-Toplumsal ve Tıbbi Risk Etkenleri ile Sonuçlarının Araştırılması
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »