26 Haziran 2017 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "An investigation on population parameters of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in the Lake İznik (Bursa)", "Hamdi AYDIN, Muzaffer Mustafa HARLIOĞLU, Tomris DENİZ", Turkish Journal of Zoology, 39 (4), 660-668, (2015)
 • "Stocking of Common Carp (Cyprinus carpio) into Some Newly-Established Reservoirs of North-West Anatolia May Enhance the Spread of Non-Native Fish", Özcan Gaygusuz, Ali Serhan Tarkan, Hamdi Aydın, Zeynep Dorak, Nildeniz Top, Uğur Karakuş, Lorenzo Vilizzi, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15:1-2, , (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Effects of physicochemical factors and Chlorophyll a on diel changes in vertical distribution of zooplankton in a eutrophic reservoir (Tahtalı Reservoir", Zeynep DORAK, Özcan GAYGUSUZ, Latife KÖKER, Ali Serhan TARKAN, Hamdi AYDIN, Ege J Fish Aqua Sci., 31(4), 167-179, (2014)
 • "A study on some morphological characteristics of Astacus leptodactylus (Eschscholtz 1823) in seven different inland waters in Turkey", Tomris Deniz (Bök), Hamdi Aydın, Celal Ateş, J. Black Sea/Mediterranean Environment, 19:2, 190˗205, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Türkiye’de Alabalık Üretiminin Yaygınlaşmasında Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi’nin Yeri", Hamdi AYDIN, Muhammed Ali BALTACI, , 4. Ulusal Alabalık Sempozyumu, , , (2016)
 • "Sakarya İli Su Kaynakları ve Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Mevcut Durumu.", Muhammed Ali BALTACI, Hamdi AYDIN, , 4. Ulusal Alabalık Sempozyumu, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Su Ürünlerine Giriş, Su Ürünleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Su Ürünleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Teknik Resim, Su Ürünleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • 2. Kocaeli İlindeki Bazı Göletlerin Balık Faunasının ve Egzotik Balık Türlerinin Biyolojilerinin Belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Farklı Su Sıcaklıklarının Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823)'nun Yumurtalarının Gelişimi ve Yaşama Oranına Etkisi
  Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. (2002)
Devamı »