20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Characterization and assessment of “Kullar Domestic Wastewater Treatment Plant” wastewaters ", Ayça N.Tekeli, Ayla Arslan, Environmental Monitoring and Assessment , Volume 138, 191-199, (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Cu(II),Ni(II),Cd(II) ve Cr(VI) İyonlarının Sulu Çözeltilerden Biyosorpsiyon Yöntemi İle Giderilmesi", Seda ASLAN, Zehra BOZKURT, Ayça N. TEKELİ, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Vol:25, Sayı:2, 209-222, (2007)
 • "Dioksin Sağlık Riski Değerlendirmesi Üzerine Bir Çalışma", Fatih Taşpınar, Ayça N. Tekeli, Ertan Durmuşoğlu, Aykan Karademir, Sigma Mühendislik ve Fen bilimleri Dergisi, sayı:3, 56-64, (2006)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "BTEX concentrations in ambient air of children playgrounds in Kocaeli, Turkey.", "A. N. Toksoz, E. Durmusoglu", CEMEPE&SECOTOX Conference abstract book, CEMEPE&SECOTOX Conference, , , (2013)
 • ""Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Fabrikanın Atıksu Arıtma tesisinin İncelenmesi"", "Ayça N. TOKSÖZ","Seda ASLAN","Zehra BOZKURT","Bilge ALYÜZ", Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Çevre Sorunları Sempozyumu, , 1075-1080, (2008)
Devamı »

Dersler

 • Genel Kimya , Çevre Koruma,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Genel Kimya , Çevre Koruma,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Koruma,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kocaeli Merkezinde Bulunan Çocuk Oyun Alanlarından Alınan Hava Örneklerinde Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »