20 Ekim 2018 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Effects of Changes of Performance Evaluation System At Hospitals on Individual and Organizational Performance", Ali Talip Akpınar, Yunus Taş, Ednan Ayvaz, Twenty Fourth Annual World Business Congress of the IMDA, 2015, 101-105, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "A UNIVERSITY HOSPITAL PRACTISE IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN WORKPLACE SAFETY AND PATIENT SAFETY", Yunus Taş, Ali Talip Akpınar, İhsan Yiğit, Business & Management Studies : An international Journal, Vol. 5 İssue 2, 282-292, (2017)
 • "İŞ GÜVENLİĞİNİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA", İhsan Yiğit, Ali Talip Akpınar, Yunus Taş, Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 12, 53-75, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Havacılık Tazminatı Sorununa Eurocontrol’ün Hava Seyrüsefer Maliyetlerini Ücretlendirme Esaslarını Belirleyen Prensiplerini de İçeren Bütünsel Bakış", Ali Talip Akpınar, Konferans Bildiri e-kitabı, 6. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, , 1160-1170, (2016)
 • "KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ", Yunus TAŞ, Ali Talip AKPINAR, Emre İŞÇİ, 7. Ulusal Saglik ve Hastane Idaresi Kongresi, 7. Ulusal Saglik ve Hastane Idaresi Kongresi,, , , (2013)
Devamı »

Dersler

 • Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
  • Dili: | Seviye: Yüksek Lisans
 • İşletmeye Giriş, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • YSM Strategic Management ToolBox
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Örgütsel Adaletin Örgüte Bağlılığa Etkisini Belirlemede Örgütsel Güven Faktörü : Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir Araştırma
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »