21 Şubat 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Effects of Changes of Performance Evaluation System At Hospitals on Individual and Organizational Performance", Ali Talip Akpınar, Yunus Taş, Ednan Ayvaz, Twenty Fourth Annual World Business Congress of the IMDA, 2015, 101-105, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "A UNIVERSITY HOSPITAL PRACTISE IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN WORKPLACE SAFETY AND PATIENT SAFETY", Yunus Taş, Ali Talip Akpınar, İhsan Yiğit, Business & Management Studies : An international Journal, Vol. 5 İssue 2, 282-292, (2017)
 • "İŞ GÜVENLİĞİNİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA", İhsan Yiğit, Ali Talip Akpınar, Yunus Taş, Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 12, 53-75, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Farklı Havayollarında Kabin Ekiplerine Yönelik Sürdürülebilir Performans Değerlendirme Sistem Modeli Önerisi", Ali Talip Akpınar, Teoman Erdağ, CUDES proceeding, 7. International Congress on Current Debates in Social Science, , , (2018)
 • "Havacılık Sektöründe Yakın ve Uzak Çevre Unsurlarındaki Değişimlerin Slot Tahsisine Etkileri", Ali Talip Akpınar, Ezgi Öztürk, Cudes Proceeding, 7. International Congress on Current Debates in Social Science, , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
  • Dili: | Seviye: Yüksek Lisans
 • İşletmeye Giriş, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • YSM Strategic Management ToolBox
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Örgütsel Adaletin Örgüte Bağlılığa Etkisini Belirlemede Örgütsel Güven Faktörü : Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir Araştırma
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »