20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Optimization of process variables for treatment of food industry effluents by electrocoagulation ", Sevil Veli, İsmail Özbay, Bilge Özbay, Ayla Arslan, Ecren Çebi, Global Nest Journal, -, -, (2018)
 • "Optimization of ultrasonication process for the degradation of linear alkyl benzene sulfonic acid by response surface methodology", Ayla Arslan, Eylem Topkaya, Sevil Veli, Deniz Bingöl, Clean- Soil, Air, Water, , , (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Removal of anionic surfactant sodium dodecyl sulfate from aqueous solutions by O3/UV/H2O2 advanced oxidation process: Process optimization with response surface methodology approach,", Ayla Arslan, Eylem Topkaya, Deniz Bingöl, Sevil Veli, Sustainable Environment Research, 28 (2), 65-71, (2018)
 • "Elektrokoagülasyon prosesi İle Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi", Sevil VELİ, Bilge Özbay, İsmail ÖZBAY, Ayla ARSLAN, Ecren ÇEBİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, -, -, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "An Investigation of Ultrasonic Degradation of Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid in Aqueous Solution", Ayla ARSLAN, Cansu ALP, ICOCEE-Çeşme, 3.International Conference on Civil and Environmental Engineering, 1, 646-653, (2018)
 • "Activated Carbon Production from Walnut Shell by Application of Different Activating Agents", S.Veli, A.ARSLAN, Ş.Zeybek, H.Kurtkulak, E.Topkaya, Ç.Gülümser, A.Dimoglo, ICOCEE-Çeşme, 3.International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2, 3-10, (2018)
Devamı »

Dersler

 • Deniz Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Kullanılmış Suların Arıtılması, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Aerobik Sistemlerde proses stokiyometrisi ve kinetiği, Çevre Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • Membran prosesler ile Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyundan Ağır Metal Giderimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Hastane Atıksularının Karakterizasyonu ve Ozon, ozon/Hidrojen peroksit ve Ozon/UV prosesleri ile Ön Arıtımının incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Fermantasyon Endüstrisi Atıksularında Denitrifikasyon ile Hidrojen Sülfür Kontrolü
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2006)
Devamı »