18 Ocak 2018 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Quantum chemical calculations on the geometrical, conformational, spectroscopic (FTIR, FT‒Raman) analysis and NLO activity of milrinone [5-cyano-2-methyl-(3,4'-bipyridin)-6(1h)-one] by using hartree-fock and density functional methods ", Aslı EŞME, Indian Journal of Pure & Applied Physics, 55, 478-489 , (2017)
 • "Spectroscopic (FT–IR, FT–Raman, UV–Vis) analysis, conformational, HOMOLUMO, NBO and NLO calculations on monomeric and dimeric structures of 4– pyridazinecarboxylic acid by HF and DFT methods", A. Eşme and S. G. Sağdınç, Journal of Molecular Structure , 1147, 322-334, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Theoretical studies of molecular structure, spectroscopic, electronic and NLO investigations of Oxamyl", Aslı EŞME, J. BAUN Inst. Sci. Technol., 19(2), 99-115, (2017)
 • "The linear, nonlinear optical properties and quantum chemical parameters of some sudan dyes", Aslı EŞME, Seda GÜNEŞDOĞDU SAĞDINÇ, BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 16(1), 47-75, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "THEORETICAL STUDIES OF MOLECULAR STRUCTURES, INFRARED SPECTRA AND NLO PROPERTIES OF SOME NOVEL 5-ARYLAZO-6-HYDROXY-4-PHENYL-3-CYANO-2-PYRIDONE DYES", A. Eşme, S. G. Sağdınç, , III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017), , , (2017)
 • "Milrinone [5-siyano-2-metil-(3,4'-bipiridin)-6(1h)-one] molekülünün Geometrik Yapısının, NLO ve Spektroskopik (FT-IR, FT-Raman) Özelliklerinin Hartree-Fock (HF) Ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) Kullanılarak İncelenmesi", Aslı Eşme, , 6. Fiziksel Kimya Kongresi, , , (2017)
Devamı »

Projeler

 • 4-piridazinkarboksilik asit molekülünün geometrik yapısının ve titreşim frekanslarının deneysel ve teorik olarak incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • Bazı arilazo piridon boyalarının konformasyon, titreşim spektrumları, doğal bağ orbitalleri(NBO) ve nonlineer optik özelliklerinin teorik olarak çalışılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Bazı boyalarının konformasyon, titreşim spektrumları, doğal bağ orbitalleri(NBO), ve nonlineer optik özelliklerinin teorik olarak çalışılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »