23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "•"Transformatıon Of Instructıonal And Learnıng Paradıgm In Dıgıtal Age: Socıal Networkıng Practıces And Academıc Expectatıons Of Hıgher Educatıon Students In Turkey" ", "İdil SAYIMER", " Asiye YÜKSEL", " Barış DEMİR", TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology , , 690-697, (2015), 1, 690-697, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "•"New Media Based Learning Practices; Use of Social Networks, Wikis and Blogs at University Education in Turkey ", "Idil Sayimer", "Asiye Yukse"l," Baris Demir", , International Journal of Business and Social Science, 5,11(1), , (2014), 5 , 11, (2015)
 • "Örgüt Kültürünün Yapısı ve İnsani İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi “Kocaeli Üniversitesi İdari Personel Örneği”", Gazi UÇKUN"," Barış DEMİR", "Asiye YÜKSEL", , 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, 2/5-2013, 19, 19, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "MYO'larda Yenilikçi Bakış Açısının Eğitim Boyutunda Değerlendirilmesi", Asiye YÜKSEL, Öznur GÖKKAYA, Barış Demir, , UMYOS Bildiri Kitabı, UMYOS2015, , , (2015)
 • "•"Transformation of Instructional and Learning Paradıgm in Digital Age: Social Networking Practices and Academic Expectations of Higher Education Students in Turkey "", İdil Sayimer, Asiye Yüksel, Barış Demir, INTE 2015 ,", "Idil Sayimer", "Asiye Yuksel," Baris Demir, “International Conference on New Horizons in Education(INTE) 2015, “International Conference on New Horizons in Education(INTE) 2015, , INTE2015 Barcelona, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği I , Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ , Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Yönetim ve Organizasyon , Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Katı Hedeflerden I-124&Cu-64 Radyoizotoplarının Eldesi ve Bu Radyoizotoplarla İşaretli Radyofarmasötiklerin Geliştirilmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • IV Enjeksiyona Hazır Steril Bileşikleri Hazırlamak için Kuulanılacak Robotik Sistemler
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • FDG Hazırlama
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »