22 Kasım 2019 | Cuma
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "Analyzing the Types of Discrimination in Turkish for Foreigners Books", Ezgi Agcihan, Asiye Toker Gokce , Universal Journal of Educational Research (in ERIC), 6(2), 257-264, (2018)
Tez:
0
2) "School Principals’ and Teachers’ Problems related to the Education of Refugee Students in Turkey", Asiye Toker Gökçe, Erdal Acar, European Journal of Educational Research, 7(3), 473-484, (2018)
Tez:
0
3) "Okul Yöneticilerinin Alo 147 Hakkındaki Görüşlerinin Bilgi Uçurma Açısından Değerlendirilmesi", Hayriye Sultan Tunç, Asiye Toker Gökçe, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 477-487, (2018)
Tez:
0
4) "İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları / The ways school principals meet the needs that require financial resources in primary schools ", Asiye TOKER GÖKÇE, Ömer Faruk USLU, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / İnönü University Journal of the Faculty of Education, 19(1), 315-334, (2018)
Tez:
0
5) "Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions of Teachers Regarding Professional Freedom", Ejder GÜVEN, Asiye TOKER GÖKÇE, Sakarya University Journal of Education, 8(3), 176-189, (2018)
Tez:
0
6) "Education in virtual age", Asiye Toker Gökçe, Educational Philosophy and Theory, 50:14, , 1419-1420, (2018)
Tez:
0
7) "Development of the Ethical Evaluation Questionnaire: A Machiavellian, Utilitarian, and Religious Viewpoint ", Asiye Toker Gökçe, European Journal of Educational Research, 6(1), 79-92, (2017)
Tez:
0
8) "The Effect of Teachers’ Spirituality and Ethical Ideology on Their Preference of Reporting Wrongdoings at Schools", Asiye Toker Gökçe, International Education Studies, 9(5), 85-95, (2016)
Tez:
0
9) "Prospective Teachers’ Perception of Discrimination in Turkey", Asiye Toker Gökçe, EDULEARN15 Proceedings, , 1295-1303, (2015)
Tez:
0
10) "Relating teachers' whistleblowing tendency and personal features: Machiavellianism, religiosity, and utilitarianism", Asiye Toker Gökçe, Issues in Educational Research , 25(4), 517-534, (2015)
Tez:
0
11) "University students' perception of discrimination on campus in Turkey", asiye toker gökçe, Journal of Higher Education Policy and Management , 35/1, 72-84, (2013)
Tez:
0
12) "Awareness and ethical orientation of alternatively certified prospective teachers to intention for whistle blowing", Asiye TOKER GÖKÇE, Educational Research and Reviews, 8(9), 506-518, (2013)
Tez:
0
13) "Relationship between whistle-blowing and job satisfaction and organizational loyalty at schools in Turkey", Asiye Toker Gokce, Educational Research and Reviews, 8/14, 1186-1197, (2013)
Tez:
0
14) "Prospectıve teachers’ value orıentatıons as determınants of preference for external and anonymous whistleblowing", Asiye Toker Gökçe, College Student Journal, 3, 534-546, (2013)
Tez:
0
15) " Ethical awareness and ethical orıentatıon of Turkish teachers", Asiye Toker Gökçe, Education, 134/1, 35-49, (2013)
Tez:
0
16) "Alternatively Certified Elementary School Teachers In Turkey", asiye toker gökçe, Procedia - Social and Behavioral Sciences., Volume 2, Issue 2, 1064-1074, (2010)
Tez:
0
17) "Development of mobbing questionnaire for educators in Turkey.", asiye toker gökçe, The Indıan Journal of Social Work SSCI, 70, 571-595, (2009)
Tez:
0
18) "Mobbing in Soccer", Semiyha Dolaşır Tuncel, Asiye Toker Gökçe , International Journal of Physical Education, (Education Index), XLIV, No. 4, pp. 153-158, (2007)
Tez:
0-