8 Aralık 2019 | Pazar
 

Kitap Bilgileri:

Bilgi
1) "Chapter 9: Teacher Socialization in Changing World: Functionalist, Interpretive, and Critical Perspectives in Examining the Teacher Induction Process in Contemporary Education Systems", Asiye Toker Gökçe, IGI Global, ISBN (Yayın) No: , (2019)
2) "8. Bölüm: Öz Belirlenim Kuramı (Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları içinde)", Asiye Toker Gökçe, PEGEM AKADEMİ, ISBN (Yayın) No: 978-605-241-279-4, (2018)
3) "14. Bölüm: Sosyal Kolaylaştırma Kuramı (Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları içinde)", Asiye TOKER GÖKÇE, PEGEM AKADEMİ, ISBN (Yayın) No: 978-605-241-279-4, (2018)
4) "Türk Eğitim Sisteminde 2000’li Yıllarda Gerçekleşen Yapısal Değişimler (Prof. Dr. Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl içinde)", Asiye Toker Gökçe, PEGEM AKADEMİ, ISBN (Yayın) No: 978-605-241-164-3, (2018)
5) "Sınıfta zaman yönetimi", Asiye Toker Gökçe, Pegem Akademi , ISBN (Yayın) No: 978-605-241-219-0, (2018)
6) "Organizational Culture and Ethics: The Influence Organizational and Personal Values Have on Perceptions of Misconduct and the Factors of Whistleblowing "Encyclopedia of Strategic Leadership and Management (3 Volumes)" içinde", Regina Durante, Asiye Toker Gökçe, IGI Global, ISBN (Yayın) No: 9781522510499, (2017)
7) "Eğitimde değişen değerler ve öğretmenin rolü üzerine. (Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları içinde)", Asiye Toker Gökçe, Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 9786053185505, (2016)
8) "Örgütlerde İstenmeyen Davranışlar ve Bu Tür Davranışları Önlemeye Yardımcı Bilgi Uçurma (Whistle-blowing) ", Asiye Toker Gökçe, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, ISBN (Yayın) No: 978-605-136-220-5, (2015)
9) "Okul yönetiminde bilgi uçurma (whistle-blowing) (Prof.Dr.Haydar Taymaz Armağan Kitabı: Eğitim Yönetimi Denetimi ve Politikaları Yazıları kitabı içinde)", Asiye Toker Gökçe, Pegem Akademi, ISBN (Yayın) No: 978-605-364-932-8, (2014)
10) "eğitim sosyolojisi, bölüm 12 "yeni ekonomik düzen, eğitim reformları ve eğitimin geleceği" ", , lisans yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 978-605-4350-94-0, (2013)
11) "eğitim felsefesi (kısım: 5 eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyet eğitim sistemine etkileri)", , lisans yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 978-605-4350-71-1, (2012)
12) "eğitim felsefesi (kısım:4 bölüm:1 eğitimde radikal düşünürler ve görüşleri)", , lisans yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 978-605-4350-71-1, (2012)
13) "Yönetimde yeni yaklaşımlar / Örgütlerde yıldırma (mobbing)", , pegem akademi, ISBN (Yayın) No: 978-605-364-067-7, (2010)
14) "Mobbing: İş Yerinde Yıldırma: Eğitim Örneği", Asiye Toker Gökçe, Öğreti: PEGEM Akademi, ISBN (Yayın) No: 978-605-5885-45-8, (2008)
15) "Mobbing: İş Yerinde Yıldırma Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri", Asiye Toker Gökçe, Öğreti: PEGEM Akademi, ISBN (Yayın) No: 978-605-5885-46-5, (2008)