18 Kasım 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Metaphorical Perceptions of Secondary School Students and Teachers about Learning and Teaching Concepts", Özlem Ural , İbrahim Aydemir , Asiye Toker-Gökçe and Zehra Öztoprak-Kavak, Journal of Teacher Education and Educators, 5(2), 131 - 153, (2016)
Tez:
2) "Mobbing: İş yerinde Yıldırma", Asiye Toker Gökçe, Yalova Barosu Bülteni, 8, 26-28, (2016)
Tez:
3) "Öğretmenlerin Bilgi Uçurma Tercihleri ile Kültürel Değerleri Arasındaki İlişki / Relationship between Teachers’ Cultural Values and Preference for Whistle Blowing", Asiye TOKER GÖKÇE, Ebru OĞUZ, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 51-64, (2015)
Tez:
4) "Öğretmen Adaylarının Farklı Bilgi Uçurma (Whistleblowing) Tercihlerinde Belirleyici Olan Kültürel Değerler", Asiye Toker Gökçe, Ebru Oğuz, Sakarya University Journal of Education, (5) 1, 55-69, (2015)
Tez:
5) "Okul Müdürlerinin Baskı Gruplarının İstekleri ile Başa Çıkma Taktikleri The Tactics of School Principalsfor Coping with the Demands of Pressure Groups", Zekeriya Urun , Asiye Toker Gökçe, Journal of Teacher Education and Educators , 4(1), 105-125, (2015)
Tez:
6) "Meslek Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları: İşlevselci Bir Yaklaşım", Asiye Toker Gökçe, Turgay Bülbül, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), (16)2, 273-291, (2015)
Tez:
7) "Öğretmenlerin İstenmeyen Yönetici Davranışlarına Yönelik Tepkileri: Bilgi Uçurma Mı? Sessiz Kalma Mı? / Teaches’ Reactions towards Undesirable Behaviors of Administrators: Whistleblowing or Keeping Silent?", Asiye Toker Gökçe, Hürriyet Alataş, Journal of Computer and Education Research (JCER), 3(6), 99-116, (2015)
Tez:
8) "Öğretmenlerin Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Değer Yönelimleri / Teachers’ Value Orientations as Determinants of Preference for Different Whistle-Blowing Modes", asiye toker gökçe , Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-11, (2014)
Tez:
9) "Okullarda bilgi uçurma: İş doyumu ve örgütsel bağlılık ilişkisi ", Asiye Toker Gökçe, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 261-282, (2014)
Tez:
10) "Atanamama Nedeniyle Farklı Bir Mesleğe Yönelen İşsiz Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma / A Study About Unemployed Teachers who Leaned to Different Profession Because of Being not Recruited as Teacher", Asiye toker Gökçe, the journal of academic social science, 1, 191-208, (2014)
Tez:
11) "Okul Bir İnsan Bedenidir: Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Algılarına Yönelik Bir Metafor Çalışması", Asiye Toker Gökçe, Turgay Bülbül, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of Educational Sciences Research, 4, 63-88, (2014)
Tez:
12) "Prospective Teachers’ Attitudes toward Whistle-Blowing According to Type of Intelligence", Asiye Toker Gökçe, Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(1), 63-88, (2013)
Tez:
13) "Teachers’ Value Orientations as Determinants of Preference for External and Anonymous Whistleblowing ", asiye toker gökçe, International Journal of Humanities and Social Science , 3, 163-173, (2013)
Tez:
14) "Whistle-Blowing Intentions of Prospective Teachers: Education Evidence", asiye toker gökçe, International Education Studies, 6-8, 112-123, (2013)
Tez:
15) "Sınıf Öğretmenlerinin Adaylık Dönemlerinde Yaşadıkları Mesleki Sorunlar (Classroom Teachers’ Professional Problems in Their Induction Period)", Asiye Toker Gökçe, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 137-156, (2013)
Tez:
16) " Aday öğretmenlerin öğretme ve öğrenmeye yönelik yeterliklerine ilişkin yaşadiklari sorunlar / New teachers’ problems related to teaching and learning competencies", Asiye Toker Gökçe , Eğitim Bilimleri ve Uygulama / Educational Sciences and Practice, 12 (23), 23-42, (2013)
Tez:
17) "Mobbing At Elementary Schools In Turkey", Asiye Toker Gökçe, Mediterranean Journal of Social Sciences , 61-73, 3, (2012)
Tez:
18) "Primary School Students’ Perception of Inspectors and Inspection Period in Turkey", Asiye Toker Gökçe, Züleyha Ertan Kantos, Mediterranean Journal of Social Sciences, 3, 199-202, (2012)
Tez:
19) "Mobbing: İş Yerinde Yıldırma Özel Ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma", asiye toker gökçe, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 272-286, (2012)
Tez:
20) "Mobbing: İş Yerinde Yıldırma Kavramsal Çerçeve", Asiye Toker Gökçe, Üniversite ve Toplum, 9, 1-9, (2009)
Tez:
21) "Bilimsel Yönetim Anlayışında Denetim", Asiye Toker Gökçe, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 74-89, (2009)
Tez:
22) "Küreselleşme Sürecinde Uzaktan Eğitim", Asiye Toker Gökçe, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, No: 11, , (2008)
Tez:
23) "Bürokrasi Üzerine Düşünceler", Asiye Toker Gökçe, Üniversite ve Toplum, 8, , (2008)
Tez: