21 Kasım 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Okul müdürlerinin öğretmenleri etkileme taktikler", Ejder Güven, Asiye Toker Gökçe, , ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE / VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (9-11 Mayıs 2018), , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Veli Görüşlerine Göre Yabancı Dil Hazırlık Programının Etkililiği", Ayhan Kandemir, Asiye Toker Gökçe, EJERCongress 2018 proceedings, EJERCongress 2018 (2 - 5 Mayıs 2018 ANTALYA), , 504, (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Eğitim Örgütlerinde Biçimsel Olmayan Liderlerin Oluşma Süreci: Sosyometrik Bir Çalışma", Ergin Dikme, Asiye Toker Gökçe, EJERCongress 2018 Proceedings , EJERCongress 2018 (2 - 5 Mayıs 2018 ANTALYA), , 619, (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Okul Müdürleri Tarafından Değerlendirilen Öğretmenlerin Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri", İbrahim Aydemir, Asiye Toker Gökçe, , 3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Güç okul yöneticilerini yozlaştırıyor mu?", Dinçer Ölçüm, Asiye Toker Gökçe, , 3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "Alo 147: Bilgi Uçurma (Whistle-Blowing) Açısından Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi ", Hayriye Sultan Tunç, Asiye Toker Gökçe, , 3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Meslek liselerinde cinsiyet rollerinin incelenmesi ", Asiye Toker Gökçe, Ergin Dikme, , Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları", EjderGüven, Asiye Toker Gökçe, , 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
9) "İlkokul Öğrencilerinin Okula Yönelik Metaforik Algıları", Züleyha Kantos, Asiye Toker Gökçe, , 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
10) "Okul Yöneticilerinin Okul Dısı Ögrenme Ortamlarına Iliskin Görüsleri", Ibrahim AYDEMİR, Asiye TOKER GÖKÇE, , 3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
11) "Okul müdürlerinin Suriyeli ögrencilere yönelik uygulamalarda karsılastıgı güçlükler Kocaeli ili örnegi .", Asiye Toker Gökçe, Burcu Kübra Yıldırım, , 11. Ulusal Egitim Yönetimi Kongresi, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
12) "Okul Müdürlerin Okul Yönetimine Yönelik Metaforik Algıları", Asiye TOKER GÖKÇE , Dinçer ÖLÇÜM , Gözde SEZEN-GÜLTEKİN , İbrahim LİMON, , 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
13) "Ortaokul Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin öğrenme ve öğretmeye ilişkin metaforik Algıları", Asiye Toker Gökçe, Özlem Ural, Ibrahim Aydemir, Zehra Öztoprak- Kavak, , Ortaokul Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin öğrenme ve öğretmeye ilişkin metaforik Algıları / Secondary school students and teachers’ metaphorical perceptions about ‘learning’ and ‘teaching’ concepts, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
14) "Öğretmenlerin İstenmeyen Yönetici Davranışlarına Yönelik Tutumları: Bilgi Uçurma (Whistle-blowing) mı? Sessiz kalma mı? ", asiye toker gökçe, hürriyet alataş, , Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) 5, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
15) "Öğretmenlerin Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Kültürel Değerleri", asiye toker gökçe, ebru oğuz, , Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) 5, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
16) "Öğretmen Adaylarının Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Kültürel Değerleri ", Asiye Toker Gökçe, Ebru Oğuz, , 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
17) "Öğretmenlerin Okullarda İstenmeyen Davranışlara Yönelik Tepkileri: Bilgi Uçurma veya Sessiz kalma", Asiye Toker Gökçe, Fatih Kezer, , 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
18) "Öğretmenlerin Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Değer Yönelimleri", 1, , 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
19) "Öğretmen Adaylarının Profili: Kocaeli Üniversitesinden Yansımalar / Profile of prospective teacher: Reflections of Kocaeli University ", Asiye Toker Gökçe, Bildiriler kitabı / Proceedings, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu / 1st International symposium of the sociology of education, , , (2012)
Tez:
Uluslararası
20) "Atanamayan Öğretmenlerin Algılarına Göre Atanamama Nedenleri ve İşsizlikle Başa Çıkma Yöntemleri", Asiye Toker Gökçe, , 7. ulusal eğitim yönetimi kongresi, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
21) "Okul Bir İnsan Bedenidir: Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okuldaki İnsan Öğelerine İlişkin Metaforik Algıları", Asiye Toker Gökçe, Turgay Bülbül, , 7 ulusal eğitim yönetimi kongresi , , , (2012)
Tez:
Ulusal-
22) "Öğretmen Adaylarının Islık Çalmaya (Whistleblowing) Yönelik Ahlaki Değerlendirmelerine Etki Eden Bazı Faktörler", asiye toker gökçe, , II. ULUSLARARASI DEĞERLER VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
23) "WCES 2010 World Conference on Educational Sciences", Asiye T. Gökçe, Procedia - Social and Behavioral Sciences , Alternatively Certified Elementary School Teachers in Turkey, Volume 2, Issue 2, Pages 1064-1074, (2010)
Tez:
Uluslararası-
24) "A Comparison of Educational Systems of Turkey, Malta, Ireland, Spain, Sweden, Portugal, Finland, Greece, Belgium, the Netherlands, and Denmark", Cevat Celep, Asiye Toker Gökçe, , , XIV WORLD CONGRESS WORLD COUNCIL OF COMPARATIVE EDUCATION SOCIETIES (WCCES)İSTANBUL 2010 14-18 JUNE , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
25) "Yükseköğretimde Yıldırma", Asiye Toker Gökçe, Ebru Oğuz, , Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1, 55, (2009)
Tez:
Uluslararası
26) "Mobbing: İşyerinde Yıldırma", Asiye Toker Gökçe, , II. Ulusal SPA & Wellness Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-