19 Kasım 2019 | Salı
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2017 | Tez Konusu: ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin suriyeli öğrencilerin eğitim öğretiminde yaşadıkları sorunlar (Tezsiz Y.L.)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Erdal Acar
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2017 | Tez Konusu: Veli ve sivil toplum kuruluşları görüşlerine göre
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Ender Kanalan
Diğer Danışman: | Durum: Devam
3 ) 2017 | Tez Konusu:
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Işıl Gülmez
Diğer Danışman: | Durum: Devam
4 ) 2016 | Tez Konusu: Meslek lisesi öğretmenlerin sorunları
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Hilal Hanzade Kılıçtepe
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2016 | Tez Konusu: İlkokulların mali kaynak gerektiren ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama yolları (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ömer Faruk Uslu
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2015 | Tez Konusu: Velilerin ölçme ve değerlendirme sürecine katılımı hakkında öğretmenlerin ve velilerin algısı (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: ESRA UYAL ONAT
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2015 | Tez Konusu: Milli Eğitim Bakanlığının aile eğitimi konusunda veli görüşleri Kocaeli ili Gebze ilçesi örneği (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Dursun Doğan
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
8 ) 2015 | Tez Konusu: Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki güç mesafesi algıları ve örgüt kültürü tiplerine yönelik görüşleri (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Nazlı Ceren ORAKÇI
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
9 ) 2014 | Tez Konusu: meslek lisesi öğrencilerinin okullarına ve mesleki eğitime yönelik görüşleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Turgay Bülbül
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
10 ) 2014 | Tez Konusu: Baskı gruplarının okul müdürlerinden istekleri ve okul müdürlerinin baskı gruplarının istekleriyle başa çıkma taktikleri / (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Zekeriya Urun
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
11 ) 2014 | Tez Konusu: Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki Kadın Öğretmenlerin Okul Yöneticisi Olmalarını Engelleyen Faktörlere İlişkin Kadın Yöneticilerin Görüşleri (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Habibe KALENDER
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
12 ) 2014 | Tez Konusu: Orta öğretim kurumlarında yıldırma: Kocaeli Çayırova ilçesi örneği
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Melahat Sökmen
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
13 ) 2014 | Tez Konusu: İlköğretim okullarındaki müdürlerin ve branş öğretmenlerinin (TezsizY.L. / Proje) stres kaynakları ve stresle başa çıkma yöntemleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Muhammed Kemal Ünal
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
14 ) 2014 | Tez Konusu: Türkiye’de Zorunlu Eğitimin Yenileşme Süreci ve Aynı Zorunlu Eğitim Sürecine Sahip Ülkelerle Karşılaştırılması (Tezsiz master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Alper SAVAŞ
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
15 ) 2013 | Tez Konusu: İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin görüşleri (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Mesut Özdemir
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
16 ) 2013 | Tez Konusu: Ortaokul öğrencilerinin öğretmenlerin etik dışı davranışlarına ilişkin algıları (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Beril Oral
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
17 ) 2013 | Tez Konusu: İlköğretim okullarında motivasyon koşullarına ilişkin öğretmen görüşleri (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ali Kancaparmak
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
18 ) 2011 | Tez Konusu: Resmi İlköğretim Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışlarına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları (Şile Örneği (Tezsiz Master)
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Şengül Şekerlisoy
Diğer Danışman: | Durum: Bitti