5 Aralık 2019 | Perşembe
 

Eğitim Bilgileri:

Doktora Tez: İş yerinde yıldırma: Özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma
Danışman: Ali Balcı
Alan: Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Teftişi
Üniversite: Ankara Üniversitesi
Tarih: 2001 - 2006
Yüksek Lisans Tez: A Study on alternatively certified classroom teachers (ACTs) through the perceptions of ACTs principals and inspectors
Danışman: Ali Yıldırım
Alan: Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ)- Eğitim Yönetimi (EYP)
Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tarih: 1998 - 2001
Lisans : Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim
Üniversite: Ankara Üniversitesi
Tarih: - 1996