15 Aralık 2019 | Pazar
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: eğitim yönetimi / educational administration
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: öğretmen yetiştirme / teacher certification & training
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: örgütsel davranış / orgaizational behavior), mobbing, professional ethics, whistle-blowing