25 Nisan 2018 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Voluntary Poverty,. ", Abdulkadir Şenkal, Encyclopedia of World Poverty. Editor: M Odekon. Volume 3. Thousand Oaks, CA: SAGE Reference, 2016, , , (2015)
Tez:
-
2) "Social Insecurity, ", Abdulkadir Şenkal, Encyclopedia of World Poverty. Editor: M Odekon. Volume 3. Thousand Oaks, CA: SAGE Reference, 2016, , , (2015)
Tez:
-
3) " Standard of Living, ", Abdulkadir Şenkal,, Encyclopedia of World Poverty. Editor: M Odekon. Volume 3. Thousand Oaks, CA: SAGE Reference, 2016, , , (2015)
Tez:
-
4) "Turkish Trade Unions and the Internet Challenges and Opportuiıties for Union Survival", Ahmet Selamoğlu, Abdulkadir Şenkal, İsgudergi.org, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, Yıl: 2006, , (2008)
Tez:
-
5) "KALKINMA DOKTRİNİ VE SOSYAL YAPILAR” PİYASA VE SOSYAL YAPILARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ", Abdulkadir ŞENKAL, Yaşar BÜLBÜL, Çalışma Toplum, 2007/4, , (2008)
Tez:
-
6) "Unionization, unenployment and economic growth: case of Turkey", H. Cetintas, A. Senkal and H. Basel, Serbian Journal of Management, 3 (2) (2008), , (2008)
Tez:
-
7) "Sosyal Sermaye Ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi, (Max Weber’in Perspektiften Bir Değerlendirme)", Abdulkadir Şenkal, İsgucdergi.org, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,, , Cilt:10, Sayı:1, Yıl: 2008, , (2008)
Tez:
-
8) "ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE YENİ PARADİGMALAR: Mobilizasyon, Kollektivizm ve Esneklik Tartışmaları", Abdulkadir Şenkal, Çalışma ve Toplum, , 2008/1, , (2008)
Tez:
-
9) "Yeni Bin Yılda İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Fonksiyonları", (Editör); Aşkın Keser, Çalışma Hayatında Dönüşümler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005, , , (2008)
Tez:
-
10) "SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL SERMAYE: Sosyal Sermayenin Sosyal Politikaya Etkileri Konusunda Bir Değerlendirme", Abdulkadir Şenkal, İsgudergi.org, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,, Cilt:8, Sayı:2, Yıl: 2006, , (2006)
Tez:
-
11) "Sosyal Politika ve Sosyal Vatandaşlık: Kölelikten Uluslar-üstü Vatandaşlığa (Avrupa Birliği Vatandaşlık Örneği)", Abdulkadir Şenkal, Sosyal Siyaset Konferansları Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı, 50.Kitap, 2006, , (2006)
Tez:
-
12) "Küreselleşme, Sosyal Politikanın Dönüşümü ve Sivil Toplum Örgütleri", Abdulkadir Şenkal, Sosyal Siyaset Konferansları, 45. Kitap, 2003, , (2005)
Tez:
-
13) "Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye: Sosyal Politikaya Dayalı Alternatif Kalkınma Modeli Arayışlar", Abdulkadir Şenkal, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, 2005-55-1, , (2005)
Tez:
-
14) "Sosyal Politika ve Uluslar arası Sosyal Standartlar, (Sosyal Politika Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım)", Abdulkadir Şenkal, Kamu-İş Dergisi, Kamil Turan’a Armağan Özel Sayısı, Cilt:7, Sayı:2, 2003, , (2003)
Tez:
-
15) "İletişim Teknolojisi ve Sendikalar ( Sanal Sendika ya da İnternet Sendikacılığı)", Abdulkadir Şenkal, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, Ocak 2003, , (2003)
Tez:
-
16) "Globalleşen Dünyada Sendikalararası Rekabet", Abdulkadir Şenkal, Çimento İşveren Dergisi,, Cilt: 12, Sayı: 5, Eylül 1998, , (1998)
Tez:
-