20 Ağustos 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "" ... Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır."", Emin Sami Arısoy, Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteni (Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi'nin sürekli eki), Ocak 2016, Sayı 11, Sayfa: 9-11, (2016)
Tez:
-
2) ""Lütfen..." - Tıp Gülmece Öyküsü", Emin Sami Arısoy, Etkin Sağlık Dergisi, Sayı: 18, Ekim-Kasım 2016, Sayfa: 54-55, (2016)
Tez:
-
3) "Clinical practical recommendations for Turkish national vaccination schedule for previously healthy children (national vaccination schedule) and vaccines not included in the schedule-2015 - Önceden sağlıklı çocuklarda Türkiye ulusal bağışıklama çizelgesinde (ulusal aşı takvimi) yer alan ve almaya aşılara ilişkin uygulama önerileri-2015 ", Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar, Journal of Pediatric Infection (Çocuk Enfeksiyon Dergisi), Cilt: 9 (Sayı: 1), Sayfa: 1-11, (2015)
Tez:
4) "The national vaccination schedule in previously healthy children: the practical recommendations about additional vaccines - Önceden sağlıklı çocuklarda ulusal aşı takvimi; ek aşılar konusunda uygulamaya yönelik öneriler ", Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar, Journal of Pediatric Infection (Çocuk Enfeksiyon Dergisi), Cilt: 8 (Sayı- 1), Sayfa- 1-6, (2014)
Tez:
5) "Çocuklarda sepsis ve septik şok sağaltımı", Emin Sami Arısoy, 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, s. 159-160 (8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs 2013, Gloria Kongre Merkezi, Antalya), , , (2013)
Tez:
6) "Yenidoğanda aşılama", Emin Sami Arısoy, 49. Türk Pediatri Kongresi Bildiri ve Konuşma Özetleri - CD, 10-13 Haziran 2013, Lütfü Kırdar uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, , , (2013)
Tez:
7) "Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları", Emin Sami Arısoy, Klinik Çocuk Forumu, Cilt: 10, Sayı: 1 (Ocak-Mart 2012), Sayfa: 46-50, (2012)
Tez:
8) "Gram-Negatif Hastane Enfeksiyonlarının Sağaltımı", Emin Sami Arısoy, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 5. Cilt, 1. Özel Sayı (Nisan 2011), Sayfa: 152-156, (2011)
Tez:
9) "Sitomegalovirüs Enfeksiyonları: Etken ve Epidemiyoloji", Emin Sami Arısoy, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 5. Cilt, 1. Özel Sayı (Nisan 2011), Sayfa: 208-212, (2011)
Tez:
10) "Yenidoğan Sepsisi: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları", Emin Sami Arısoy, ANKEM Dergisi, 24. Cilt, 2. Ek, Sayfa:168-175, (2010)
Tez:
11) "Çocuklarda toplum kaynaklı pnömoni ", Emin Sami Arısoy, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, Cilt: 3 (Özel Sayı: 1), 54-60, (2009)
Tez:
12) "Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları", Emin Sami Arısoy, Clinic Pediatri, Cilt: 3, Sayı: 1 (Ocak-Şubat 2008), Sayfa: 27-31, (2008)
Tez:
13) "Çoğul Dirençli Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonlarının Tedavisi", Emin Sami Arısoy, Güncel Pediatri, Cilt: 6, Özel Sayı (Mart 2008), Sayfa: 187-190, (2008)
Tez:
14) "Ergenlerde Aşılama", Emin Sami Arısoy, Çocuk Dergisi, Cilt: 8, Ek Sayı (Mart 2008), Sayfa: 33-36, (2008)
Tez:
-
15) "Aşıların Yan Etkileri", Emin Sami Arısoy, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, Cilt: 2, Özel Sayı; Eylül 2008, Sayfa: 76-82, (2008)
Tez:
16) "Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Bununla İlişkili Etmenler", Ferda Yapıcı, Gülden Sönmez Tamer, Emin Sami Arısoy, Türkiye Parazitoloji Dergisi, Cilt: 32 (Sayı 4), Sayfa: 346-350, (2008)
Tez:
17) "The association of Rothmund Thomson Syndrome and cystic fibrosis: case report", Aysun Şikar Aktürk, Rebiay Kıran, Metin Aydoğan, Cengiz Erçin, Emin Sami Arısoy, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, Cilt: 18, Sayfa: 134-137, (2008)
Tez:
18) "Virüs Nedenli ve Atipik Pnömoniler", Emin Sami Arısoy, Turkiye Klinikleri Pediatri Dergisi (Journal of Pediatric Sciences), Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 64-72, (2007)
Tez:
19) "Ergenlerde aşılama", Emin Sami Arısoy, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, Cilt: 1 (Özel Sayı: 1), Sayfa: 11-14, (2007)
Tez:
20) "Sphingobacterium multivorum septicemia in an infant: Report of a case and review of the literature", Metin Aydoğan, Zeki Yumuk, Volkan Dündar, Emin Sami Arısoy, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, Cilt: 36 (Sayı: 1), Sayfa: 44-48, (2006)
Tez:
21) "Kuş gribi", Emin Sami Arısoy, Özgür Kocaeli Gazetesi, 9 Ocak 2006 Pazartesi, Sayfa: 9, (2006)
Tez:
-
22) "Ateşli çocukta değerlendirme", Emin Sami Arısoy, Klinik Çocuk Forumu, Cilt: 6 (Sayı: 1), Sayfa: 29-38, (2006)
Tez:
23) "Ateşli çocukta değerlendirme", Emin Sami Arısoy, 11. Mersin Pediatri Günleri - 9. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu Kitabı (30 Mart - 1 Nisan 2006, Hilton Oteli, Mersin), , , (2006)
Tez:
24) "Prilokaine Bağlı Toksik Methemoglobinemide İntravenöz Askorbik Asit Kullanımı: İki Vaka Takdimi", Metin Aydoğan, Demet Gedikbaşı Toprak, Gülcan Türker, Emine Zengin, Emin Sami Arısoy, Ayşe Sevim Gökalp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Cilt: 48, Sayfa: 65-68, (2005)
Tez:
25) "Kanserli çocuklarda nötropenik ateş ataklarında lipozomal amfoterisin B kullanımının etkinlik, yan etki ve maliyet yönünden değerlendirilmesi", Funda Çorapçıoğlu, Nazan Sarper, Yonca Anık, Emine Zengin, Murat Seringeç, Emin Sami Arısoy, İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), Cilt: 19, Sayfa: 157-167, (2005)
Tez:
-
26) "Hizmet Alımı Bütçe Formu: Kocaeli Üniversitesi Örneğinde Gönüllüler Üzerinde İlaç Araştırmalarının Kurumsal Denetimi", Emin Sami Arısoy, B. Faruk Erden, Nurşen Yüksel, Ali Gökalp, Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Elektronik Bülteni (www.tfd.org.tr\kfcg.html), Sayı: 1, Ocak-Nisan 2005, , (2005)
Tez:
-
27) " "Hizmet Alımı Bütçe Formu: Kocaeli Üniversitesi Örneğinde Gönüllüler Üzerinde İlaç Araştırmalarının Kurumsal Denetimi"", Emin Sami Arısoy, B. Faruk Erden, Nurşen Yüksel, Ali Gökalp, , İyi Klinik Uygulamalar Dergisi, , Sayı: 10, Sayfa: 17-23, (2005)
Tez:
-
28) "Pediatrik Nozokomiyal enfeksiyonlar: Korunma", Emin Sami Arısoy, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Cilt: 9 (Sayı: 1), Sayfa: 54-59, (2005)
Tez:
29) "Akut dönem belirteçleri ve enfeksiyon hastalıkları", Emin Sami Arısoy, 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi Kitabı (11-13 Mayıs 2005, Crowne Plaza Oteli, İstanbul), , , (2005)
Tez:
30) "Hepatosplenik Kedi Trmığı Hastalığı: Vaka Sunumu", Bülent Kara, Sait Uçan, Berkant Basım, Cengiz Erçin, Emin Sami Arısoy, Çocuk Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1, Sayfa: 58-60, (2004)
Tez:
-
31) "Staphylococcus aureus Bakteriyemisine Eşlik Eden Kawasaki Hastalığı: Vaka Sunumu", Bülent Kara, Aynur Akbulut, Sait Uçan, Arzu Şengöz, Emin Sami Arısoy, Çocuk Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1, Sayfa: 176-179, (2004)
Tez:
-
32) "Servikofasiyal Kitlelerin Ayırıcı Tanısında Aktinomikoz: Olgu Sunumu", Bülent Kara, Kaan Gülleroğlu, Kürşat Yıldız, Yonca Anık, Emre Üstündağ, Nazan Sarper, Emin Sami Arısoy, İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), Cilt: 18, Sayı: 4, Sayfa: 533-537, (2004)
Tez:
-
33) "Viral Menenjit", Emin Sami Arısoy, Türkiye Klinikleri - Pediatri Özel Dergisi, Cilt: 2 (Özel Sayı 3), Sayfa: 237-243, (2004)
Tez:
34) " "T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003 Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı – Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü yayını , Kitap, 975-590-590-078-0", Editör:: Emin Sami Arısoy, , , , (2003)
Tez:
35) "Ülkemizdeki aşılama uygulamaları", Emin Sami Arısoy, 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu Kitabı, 18 Ocak 2002, Kocaeli, , Sayfa: 11-30, (2002)
Tez:
-
36) "Sinüs histiositozis gösteren masif lenfadenopati (Rosai-Dorfman hastalığı): Bir vaka takdimi ve tedavinin tartışılması", Nazan Sarper, Metin Aydoğan, Selami Sözübir, Gülcan Türker, Bahar Müezzinoğlu, Mehmet Ağan, E. Sami Arısoy, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Cilt: 44, Sayfa: 155-159, (2001)
Tez:
-
37) "Üçüncü Öyküler - Üç aylık öykü dergisi ", Yayın alanı: Öykü, İzmit: Üçüncü Ajans, 3 Ayda bir yayımlanır, ISSN: 1302-1230", (Yayın Yönetmeni: Kadir Yüksel, Yardımcı Yayın Yönetmeni: Emin Sami Arısoy, Danışma Kurulu: Ruşen Hakkı, Bahriye Çeri, Fahrettin Demir, Mehmet Güler, İ. Güven Kaya), , Bahar 2000, Yıl: 2, Sayı: 8 - Yaz 2001, Yıl: 3, Sayı: 12, , (2000)
Tez:
-
38) "Outcome of postexposure rabies vaccination during pregnancy: report of two cases and review of the literature", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Münife Müftüoğlu, Sabit Şahin, Mehmet Turgut, Hande Gülcan, İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) , Cilt: 12, Sayfa: 413-6, (1998)
Tez:
-
39) "İki olgu nedeniyle 'self-mutilasyon' ve ayırıcı tanının gözden geçirilmesi", Münife Müftüoğlu, Ayşe Engin Arısoy, H. Ekmekçi, Hamza Karabiber, Emin Sami Arısoy . 1996;18(1): , Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Cilt: 18, Sayı: 1, 16-19, (1996)
Tez:
-
40) "Malatya ili ilkokul çocuklarında kan basıncı değerleri: dağılım ve korelasyonlar", Ayşe Engin Arısoy, H. Emre, M. Şahin, Emin Sami Arısoy, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Cilt: 17, Sayı: 1, Sayfa: 51-9, (1995)
Tez:
-
41) "Meningokoksik menenjite bağlı gelişen ve gangrenle seyreden bir purpura fulminans olgusu", Kenan Kocabay, Ahmet Koç, Emin Sami Arısoy, Hüseyin Güvenç, Ali Ayata, Sırrı Bektaş, İnfeksiyon Dergisi , Cilt: 7, Sayfa: 47-51, (1993)
Tez:
-
42) "Çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonlarının tedavisinde sefuroksim aksetilin klinik etkinliği", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Tevfik Öncü, Ahmet Koç, ANKEM Dergisi , Cilt: 6, Sayfa: 442-5, (1992)
Tez:
-
43) "İdrar yolu infeksiyonlu 152 çocuk hastanın değerlendirmesi", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Ali Ayata, Denizmen Aygün, Kenan Kocabay, Hüseyin Güvenç, İnfeksiyon Dergisi, Cilt: 6, Sayfa: 195-7, (1992)
Tez:
-
44) "Bir hemimelia vakası", Emin Sami Arısoy, Ayşe Engin Arısoy, M. Güvenç, Veysel Uygun, Hüseyin Güvenç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , Cilt: 35, Sayfa: 149-53, (1992)
Tez:
-
45) "Van ilinde 3117 yenidoğanda fenilketonüri taraması", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, A. Ayaz, Turgay Coşkun, İmran Özalp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , Cilt: 35, Sayfa: 265-9, (1992)
Tez:
-
46) "Elazığ yetiştirme yuvasındaki çocukların fiziksel ve psikososyal özelliklerinin incelenmesi", Kenan Kocabay, A. Özgür, Ayşenur Ökten, Hüseyin Güvenç, E. Erol, Emin Sami Arısoy, Ayşe Engin Arısoy, Sırrı Bektaş , Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 5(2), Sayfa: 91-100, (1991)
Tez:
-
47) "Kalpte amiloid birikimi", Çiğdem Gökçe, Özcan Gökçe, Emin Sami Arısoy, Ayşe Engin Arısoy, Ali Demir, Emir Dönder, Nadi Arslan, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi , Cilt: 19, Sayfa: 303-320, (1991)
Tez:
48) "Ekstremite ağrıları ile seyreden malarya", Kenan Kocabay, H. Yenioğlu, Hüseyin Güvenç, Emin Sami Arısoy, Ayşe Engin Arısoy, Denizmen Aygün, İnfeksiyon Dergisi , Cilt: 5, Sayfa: 147-8, (1991)
Tez:
-
49) "Çocukluk döneminde akut bakteriyel menenjitler: 50 olgunun gözden geçirilmesi", Hüseyin Güvenç, H. Yenioğlu, Emin Sami Arısoy, Denizmen Aygün, Ali Ayata, Kenan Kocabay, İnfeksiyon Dergisi, Cilt: 5, Sayfa:157-9, (1991)
Tez:
-
50) "Bakteriyel Menenjit Tedavisinde Penisilin G ve Kloramfenikol ile", Hüseyin Güvenç, Hikmet Yenioğlu, Emin Sami Arısoy, Ayşe Engin Arısoy, Kenan Kocabay , İnfeksiyon Dergisi, , , (1991)
Tez:
-
51) "Çocuk gelişimi ve eğitiminde annenin etkisi", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, PTT Dergisi - PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü Yayını, Sayı: 79, Sayfa: 33-34, Haziran, (1989)
Tez:
52) "Anne sütü ile beslenme", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Türkiye Aile Planlaması Derneği Van Şubesi Bülteni, Cilt: 2 (Sayı: 1), Sayfa: 35-38, (1988)
Tez:
-
53) "Rahim içi araç: yanlış inanışlar", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Türkiye Aile Planlaması Derneği Van Şubesi Bülteni, Cilt: 2 (Sayı: 3), Sayfa: 51-55, (1988)
Tez:
-
54) "Eritema toksikum neonatorum", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Yeni Tıp Dergisi , Cilt: 4 (Sayı: 1), Sayfa: 42-43, (1987)
Tez:
-
55) "", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Gönül Hanoğlu, Ayhan Darendeliler, Ahmet Akyürek, Erdel Yılmaz, Metin Alkan, Türkiye Aile Planlaması Derneği Van Şubesi Bülteni, Cilt: 1(Sayı: 1) Temmuz 1987 - Cilt: 3 (Sayı: 2) Ekim 1989 , , (1987)
Tez:
-
56) "Anjin tedavisi", Emin Sami Arısoy, Yeni Tıp Dergisi, Cilt: 3 (Sayı: 3), Sayfa: 71, (1986)
Tez:
-
57) "Pitriyazis rosea", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 5, Sayfa: 433-436, Eylül-Ekim, (1986)
Tez:
58) "Damarlarımızdaki kuvvet... - Kan ve kanbilimin öyküsü", Emin Sami Arısoy, Dirim, Cilt: 60 (Sayı: 1-2), Sayfa: 11-15, (1985)
Tez:
-
59) "Kızamık", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Musa Kazım Çağlar , Yeni Tıp Dergisi , Cilt: 2 (Sayı: 1), Sayfa: 24-32, (1985)
Tez:
-
60) "Damarlarımızdaki kuvvet... - Kan ve kanbilimin öyküsü", Emin Sami Arısoy, Arkeoloji ve Sanat, Cilt: 5 (Sayı: 22-23), Sayfa: 19-20, (1984)
Tez:
61) "Damarlarımızdaki kuvvet... - Kan ve kanbilimin öyküsü", Emin Sami Arısoy, Toplum ve Hekim, Cilt: 6 (Sayı: 33), Sayfa: 51-53, (1984)
Tez:
62) "Miyastenik ve kolinerjik krizler", Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 5 (Sayı: 11), Sayfa: 1223-1227, (1984)
Tez:
-
63) "Schönlein-Henoch sendromunda kafa derisi ve yüz ödemi", Musa Kâzım Çağlar, Emin Sami Arısoy, Lepra Mecmuası, Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 97-100, (1983)
Tez:
64) "Henoch-Schonlein purpura and salicylates ", Emin Sami Arısoy, Musa Kazım Çağlar , Medicine Digest, Cilt: 8 , Sayı: 8, Sayfa:59-60, (1982)
Tez:
-
65) "Damarlarımızdaki kuvvet... - Kan ve kanbilimin öyküsü", Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 3 (Sayı: 9-1), Sayfa: 931-938, (1982)
Tez:
-
66) "Cüzzam ve Çocuk", Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 3 (Sayı: 1), Sayfa: 73-80, (1982)
Tez:
-
67) "Wilson Hastalığı", Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 3 (Sayı: 3), Sayfa: 282-293, (1982)
Tez:
-
68) "Karaciğer apseleri", Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 3 (Sayı: 3), Sayfa: 300-306, (1982)
Tez:
-
69) "Denver gelişimsel tarama testi", Emin Sami Arısoy, Kalbiye Yalaz, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 3 (Sayı: 4), Sayfa: 379-381, (1982)
Tez:
-
70) "Ense sertliği", Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 3 (Sayı: 7), Sayfa: 792-799, (1982)
Tez:
-
71) "Granülosit transfüzyonu ve yenidoğan sepsisinde uygulanması", Olcay Yeğin, Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 3 (Sayı: 12), Sayfa: 1341-1346, (1982)
Tez:
-
72) "İmmünolojinin doğuşu", M. Fevzi Özkaynak, Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 2 (Sayı: 5) , Sayfa: 75-77, (1981)
Tez:
-
73) "Miyastenik ve kolinerjik krizler", Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 2 (Sayı: 10), Sayfa: 455-459, (1981)
Tez:
-
74) "Seröz tüberküloz menenjit ve tüberküloz menenjitler", Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 2 (Sayı: 12), Sayfa: 27-35, (1981)
Tez:
-
75) "Bir birincil sağlık hizmeti programını biçimlendirmek ve denetlemek için sağlık elemanı neler bilmelidir?", J. F. Donnard. Çeviri: Emin Sami Arısoy, Özcan Gökçe, Toplum ve Hekim, Cilt: 3 (Sayı: 2), Sayfa: 40-46, (1980)
Tez:
-
76) "Kloramfenikol", Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 1 (Sayı: 1), Sayfa: 32-44, (1980)
Tez:
-
77) "KATKI Hacettepe Pediatri Bilim Dalı Başasistanlık Bülteni (KATKI Pediatri Dergisi)", Yayın Kurulu: Dr. Esat Yılgör, Dr. Faik Sarıalioğlu, Dr. Burhan Topal, Dr. M. Fevzi Özkaynak, Dr. E. Sami Arısoy, Yayına Hazırlayan: Dr. E. Sami Arısoy, Hacettepe Üniversitesi Cilt ve Teksir Atölyesi ("Mumlu kağıt"a yazılma ertesinde teksir makinasında basılarak çoğaltım), Cilt: 1 (Sayı: 1), Sayfa: 1-55, Ocak 1980, (1980)
Tez:
-
78) "Birincil Sağlık Hizmetinde Temel Evre: Yönetimin ve Teknik Kadroların Bilinçlendirilmesi", J. F. Donnard. Çeviri: Emin Sami Arısoy, Özcan Gökçe, Toplum ve Hekim, Cilt: 2 (Sayı: 8), Sayfa: 38-42, (1979)
Tez:
-
79) "Bir çiledir, biz yaşadık... - Bir cüzzamlının yaşam öyküsü (Cüzzamla Savaş Derneği'nce düzenlenen, tıp öğrencileri arası “cüzzamlı bir hasta ile röportaj” konulu yarışma birincilik ödülü. 5 Ağustos 1978) ", Emin Sami Arısoy, Toplum ve Hekim, Cilt: 2 (Sayı: 4), Sayfa: 32-40, (1979)
Tez:
-
80) "İlk basamak sağlık hizmeti nedir? ", J. F. Donnard. Çeviri: Emin Sami Arısoy, Özcan Gökçe , Toplum ve Hekim , Cilt: 2 (Sayı: 5), Sayfa: 27-32, (1979)
Tez:
-
81) "Niçin birincil (ilk basamak / temel) sağlık hizmeti?", J. F. Donnard. Çeviri: Emin Sami Arısoy, Özcan Gökçe , Toplum ve Hekim, Cilt: 2 (Sayı: 7), Sayfa: 49-56, (1979)
Tez:
-
82) "Birincil sağlık hizmetinin özü: yerleşim birimine yaklaşım ve onu gereksinimlerinden, olanaklarından haberdar etme", J. F. Donnard. Çeviri: Emin Sami Arısoy, Özcan Gökçe, Toplum ve Hekim, Cilt: 2 (Sayı: 9), Sayfa: 45-51, (1979)
Tez:
-
83) "Tıp öğrencisi eşi sendromu ", D. O.Robinson. Çeviri: Emin Sami Arısoy, Toplum ve Hekim , Cilt: 2 (Sayı: 10) , Sayfa: 60-64, (1979)
Tez:
-
84) "Birincil sağlık hizmetinde ana eleman: toplum –ya da yerleşim birimi- sağlık görevlisi", J. F. Donnard. Çeviri: Emin Sami Arısoy, Özcan Gökçe, Toplum ve Hekim, Cilt: 2 (Sayı: 11), Sayfa: 34-40, (1979)
Tez:
-
85) "Türkiye’de tıp eğitiminin sorunları (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 10. yıldönümü nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca düzenlenen “Türkiye’de tıp öğrencilerinin sorunları” konulu yazı yarışması ikincilik ödülü. 26 Mayıs 1977)", Emin Sami Arısoy, Toplum ve Hekim, Cilt: 1 (Sayı: 8), Sayfa: 58-64, (1978)
Tez:
-