24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Clinical outcomes in children with herpes simplex encephalitis receiving steroid therapy", Hülya Maraş Genç, Emek Uyur Yalçın, Murat Sayan, Asuman Bayhan, Selim Öncel, Emin Sami Arısoy, Bülent Kara, Journal of Clinical Virology, Cilt: 89, Sayfa: 87-92, (2016)
  • "A rare case of multilocus brain abscess due to Entamoeba histolytica infection in a child", "Gülden S. Tamer, Selim Öncel, Sevil Gökbulut, Emin Sami Arısoy", Saudi Medical Journal, Cilt: 36, Sayfa: 356-358, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "" ... Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır."", Emin Sami Arısoy, Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteni (Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi'nin sürekli eki), Ocak 2016, Sayı 11, Sayfa: 9-11, (2016)
  • ""Lütfen..." - Tıp Gülmece Öyküsü", Emin Sami Arısoy, Etkin Sağlık Dergisi, Sayı: 18, Ekim-Kasım 2016, Sayfa: 54-55, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Brodie apsesi", Selim Öncel, Hatice Mutlu, Figen Karaca, Funda Çorapçıoğlu, Emin Sami Arısoy , Güncel Pediatri , 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 17-20 Şubat 2008, 4. Cilt, Özel Sayı (1 Mart 2008), 2008: 214, (2008)
  • "Bir üniversite hastanesi çocuk polikliniğine getirilen çocuklarda bağırsak asalağı görülme sıklığı ve ilişkili etmenler", Ferda Yapıcı, Gülden Tamer Sönmez, Çiğdem Çağlayan, Emin Sami Arısoy, 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Kitabı (Sıra saıysı: S-15), 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, , Sayfa: 35, (2007)
Devamı »