24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2014 | Tez Konusu: Parapnömonik efüzyonlu çocuk hastaların özellikleri ve uzun dönemdeki durumları
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Ersin Öztürk
Diğer Danışman: Doç. Dr. Zeynep Seda Uyan | Durum: Bitti
2 ) 2011 | Tez Konusu: Çocuklarda trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Sinan Taş
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2010 | Tez Konusu: Erkendoğanlarda Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum solunum yolu kolonizasyonunun klinik önemi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Filiz Harputluoğlu
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2007 | Tez Konusu: Kocaeli il merkezindeki ilköğretim okulu ve lise öğrencilerinde A ve B hepatiti virüsleriyle karşılaşma sıklığı ve ilişkili etmenler
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Ebru Önay
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2006 | Tez Konusu: Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine getirilen çocuklarda bağırsak asalaklarının görülme sıklığı ve ilişkili etmenler
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Ferda Yapıcı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2005 | Tez Konusu: Nedeni bilinmeyen akut ateşli 0-36 aylık çocuklarda klinik ve laboratuvar değerlendirme
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Çağatay Acar
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2002 | Tez Konusu: BCG aşılı ve aşısız çocuklarda PPD endürasyon çapının BCG skar sayısı ve aşıdan sonra geçen süre ile ilişkisi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Zühal Eryılmaz
Diğer Danışman: | Durum: Bitti