17 Temmuz 2019 | Çarşamba
 

Kitap Bilgileri:

Bilgi
1) " "Türk Pediatri Kurumu - Pediatrinin Esasları (Ed: Tülay Erkan, Tufan Kutlu, Mehmet Satar, Emin Ünüvar), Bölüm Adı: Yenidoğan Enfeksiyonları, Sayfa: 243-253", Mehmet Satar, Ayşe Engin Arısoy , İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 978-605-4949-74-8, (2016)
2) "Türkiye Milli Pediatri Derneği -Temel Pediatri, 1. basım, (Ed. Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A), Bölüm Adı: Yenidoğanda Karbonhidrat Dengesi; Hipoglisemi, Hiperglisemi", Ayşe Engin Arısoy , Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN (Yayın) No: 978-975-277-281-6, (2010)
3) "Yamanoğlu Aşireti'nin En Büyük Oğlu Kerim", (Tıp öyküleri; 96 sayfa, Mart 2009, önceki basım Kasım 1995), Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, İstanbul: İleri Yayınları (212/292-6526) , ISBN (Yayın) No: ISBN 978-9944-109-61-1, (2009)
4) "Neonatolojinin Temel İlkeleri ve Acilleri ", Müyesser Tuncer, Eren Özek, Güneş Tıp Kitapevleri, ISBN (Yayın) No: ISBN: 975-277-137-8, (2007)
5) "Neonatoloji", Murat Yurdakök, Gülşen Erdem, alp ofset, ISBN (Yayın) No: ISBN: 975-96245-7-5, (2004)
6) "Yamanoğlu Aşireti'nin En Büyük Oğlu Kerim", (Tıp öyküleri; 60 sayfa, Kasım 1995), Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Malatya: Öz Gayret Matbaası (422/324-6691), ISBN (Yayın) No: , (1995)
7) "Türkiye Aile Planlaması Derneği Van Şubesi Bülteni, Cilt: 1 (Sayı: 1) Temmuz 1987 - Cilt: 3 (Sayı: 2) Ekim 1989. Yayın alanı: Temel ana çocuk sağlığı ve aile planlaması", Yayın Kurulu: Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Gönül Hanoğlu, Ayhan Darendeliler, Ahmet Akyürek, Erdel Yılmaz, Metin Alkan; Yayına Hazırlayanlar: Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, , ISBN (Yayın) No: , (1987)