18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Polihidramniyozun nadir görülen iki nedeni: Konjenital ishal ve Bartter sendromu", Olcay Işık, Ayla Günlemez, Nihal Akçay, Esma Yıldızlı, Kenan Bek, Ayşen Aydoğan, Ayşe Engin Arısoy, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (İKSSTD), Cilt: 7 (Sayı- 2), Sayfa- 90-93, (2015)
Tez:
-
2) "Yenidoğan sepsisi", Ayşe Engin Arısoy, Klinik Tıp - Pediatri (ISSN 1309-0453), Cilt: 4, Sayı 3 (Mart-Nisan 2012), 26-30, (2012)
Tez:
3) "Acardiac twinning with severe pulmonary hypertension and biventricular hypertrophic cardiomyopathy", Ayla Günlemez, A. Engin Arısoy, Abdulkadir Babaoğlu, Gülcan Türker, Ayşe S. Gökalp, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 61(4), 223-225, (2008)
Tez:
4) "Serum alpha fetoprotein levels in healthy full-term neonates and infants", Funda Çorapçıoğlu, Gülcan Türker, Ayşen Aydoğan, Nazan Sarper, Ayşe Engin Arısoy, Can Duman, Marmara Medical Journal, Cilt: 1/ (Sayı 1), Sayfa: 1-7, (2004)
Tez:
5) "Respiratuvar Distres Sendromu dışı nedenlerle solunum sıkıntısı gelişen dört olguda surfaktan tedavisi", Gülcan Türker,, Abdulkadir Babaoğlu, Metin Aydogan,A. Engin Arısoy, Ayşe S. Gökalp, Türk Pediatri Arşivi, 32, 160-164, (2001)
Tez:
6) "Sigara içen annelerin yenidoğan kordon kanı eritropoetin seviyeleri", Füsun Yıldız, Esra Baskın, Erdener Balıkçı, Ahmet Ilgazlı, Ayşe Engin Arısoy, Oktay Özkarakaş, Ayşe Sevim Gökalp, Fezan Şahin , Tüberküloz ve Toraks Dergisi, Cilt: 48 (Sayı 3), Sayı: 204-207, (2000)
Tez:
-
7) "Outcome of postexposure rabies vaccination during pregnancy: report of two cases and review of the literature", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Münife Müftüoğlu, Sabit Şahin, Mehmet Turgut, Hande Gülcan . 12:413-6, 1998 , İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), Cilt: 12, Sayfa: 413-6, (1998)
Tez:
-
8) "İki olgu nedeniyle 'self-mutilasyon' ve ayırıcı tanının gözden geçirilmesi", Münife Müftüoğlu, Ayşe Engin Arısoy, H. Ekmekçi, Hamza Karabiber, Emin Sami Arısoy , Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt: 18(1), , (1996)
Tez:
-
9) "Botulizm: 3 olgu sunumu ve genel değerlendirme", Hakan Ekmekçi, Ayşe Engin Arısoy, Münife Müftüoğlu, Hamza Karabiber, Hikmet Yılmaz, Mehmet Ali Bereketoğlu, Turan Arslan, Journal of Turgut Özal Medical Center, Cilt: 3 (Sayı 3), Sayfa: 213-216, (1996)
Tez:
-
10) "Yenidoğana doğum odasında yaklaşım", Ayşe Engin Arısoy , Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Cilt: 4, Sayfa: 264-5, (1995)
Tez:
-
11) "Malatya ili ilkokul çocuklarında kan basıncı değerleri: dağılım ve korelasyonlar", Ayşe Engin Arısoy, H. Emre, M. Şahin, Emin Sami Arısoy, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt: 17(1), Sayfa: 51-9, (1995)
Tez:
-
12) "İki olgu örneğinde botulizm", Ayşe Engin Arısoy, Münife Müftüoğlu, İ. Kurt , Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 4, , (1995)
Tez:
-
13) "Çocuklarda idrar yolu infeksiyonlarının tedavisinde sefuroksim aksetilin etkinliği", Ayşe Engin Arısoy, Tevfik Öncü, Ahmet Koç , ANKEM Dergisi, Cilt: 6 (Sayı 3), Sayfa: 402-404, (1992)
Tez:
14) "İdrar yolu infeksiyonlu 152 çocuk hastanın değerlendirmesi", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Ali Ayata, Denizmen Aygün, Kenan Kocabay, Hüseyin Güvenç , İnfeksiyon Dergisi, Cilt: 6, Sayfa: 95-7, (1992)
Tez:
-
15) "Bir hemimelia vakası", Emin Sami Arısoy, Ayşe Engin Arısoy, M. Güvenç, Veysel Uygun, Hüseyin Güvenç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Cilt: 35, Sayfa: 149-53, (1992)
Tez:
-
16) "Van ilinde 3117 yenidoğanda fenilketonüri taraması", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, A. Ayaz, Turgay Coşkun, İmran Özalp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Cilt: 35, Sayfa: 265-9, (1992)
Tez:
-
17) "Elazığ yetiştirme yuvasındaki çocukların fiziksel ve psikososyal özelliklerinin incelenmesi", Kenan Kocabay, A. Özgür, Ayşenur Ökten, Hüseyin Güvenç, E. Erol, Emin Sami Arısoy, Ayşe Engin Arısoy, Sırrı Bektaş, Fırat Üniversitesi (Sağlık Bilimleri) Dergisi, Cilt: 5(2), Sayfa: 91-100, (1991)
Tez:
-
18) "Kalpte amiloid birikimi", Çiğdem Gökçe, Özcan Gökçe, Emin Sami Arısoy, Ayşe Engin Arısoy, Ali Demir, Emin Dönder, Nadir Arslan , Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt: 19 (Sayı 4), Sayfa: 313-320, (1991)
Tez:
19) "Ekstremite ağrıları ile seyreden malarya", Kenan Kocabay, H. Yenioğlu, Hüseyin Güvenç, Emin Sami Arısoy, Ayşe Engin Arısoy, Denizmen Aygün , İnfeksiyon Dergisi, Cilt: 5, Sayfa: 147-8, (1991)
Tez:
-
20) "İki hasta kardeş dolayısıyla fenilketonüri", Ayşe Engin Arısoy, Turgay Coşkun, Kenan Kocabay, İmran Özalp , Anadolu Tıp Dergisi , Cilt: 13 (Sayı: 2), Sayfa: 155-159, (1991)
Tez:
-
21) "Çocuk gelişimi ve eğitiminde annenin etkisi", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, PTT Dergisi - PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü Yayını, Sayı: 79, Sayfa: 33-34, Haziran, (1989)
Tez:
22) "Anne sütü ile beslenme", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Türkiye Aile Planlaması Derneği Van Şubesi Bülteni, Cilt: 2 (Sayı: 1), Sayfa: 35-38, (1988)
Tez:
-
23) "Rahim içi araç: yanlış inanışlar", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Türkiye Aile Planlaması Derneği Van Şubesi Bülteni, Cilt: 2 (Sayı: 3), Sayfa: 51-55, (1988)
Tez:
-
24) "Eritema toksikum neonatorum", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Yeni Tıp Dergisi, Cilt: 4 (Sayı: 1), Sayfa: 42-43, (1987)
Tez:
-
25) "Türkiye Aile Planlaması Derneği Van Şubesi Bülteni Cilt: 1 (Sayı: 1) Temmuz 1987 - Cilt: 3 (Sayı: 2) Ekim 1989", Yaın Kurulu: Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Gönül Hanoğlu, Ayhan Darendeliler, Ahmet Akyürek, Erdel Yılmaz, Metin Alkan; Yayına Hazırlayanlar: Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, , , , (1987)
Tez:
-
26) "Pitriyazis rosea", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, KATKI Pediatri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 5, Sayfa: 433-436, Eylül-Ekim, (1986)
Tez:
27) "Kızamık", Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy, Musa Kazım Çağlar, Yeni Tıp Dergisi , Cilt: 2 (Sayı: 1), Sayfa: 24-32, (1985)
Tez:
-