23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2011 | Tez Konusu: Çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerin nörogelişimsel durumları (Neonatoloji yandal uzmanlık tezi)
Tez Seviyesi: | Öğrenci: Uzm. Dr. Nazan Kavas
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2011 | Tez Konusu: Yenidoğan yoğun bakım servisinde izlenen ve kronik akciğer hastalığı tanısı alan olguların değerlendirilmesi, kronik akciğer hastalığı sıklığının belirlenmesi ve ilişkili faktörlerin saptanması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Mehmet Kılıç
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2010 | Tez Konusu: Yenidoğanın geçici takipnesi ve pnömoni ayırıcı tanısında CRP, yüksek duyarlıklı-CRP, prokalsitonin ve İL-8'in karşılaştırılması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Figen Karaca Pekdemir
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2008 | Tez Konusu: Yenidoğan bebeklerde göbek veni kateterinin kalp ritmi üzerine etkileri
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Murat Seringeç
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2005 | Tez Konusu: Sıfır - yirmi dört aylık bebeklerde anne sütüyle beslenme ve ek besine geçişi etkileyen etmenler
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Sait Uçan
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2004 | Tez Konusu: Otuz dört gebelik haftası ve altında doğan prematüre bebeklerin sorunları, nörolojik gelişimi ve Denver Gelişimsel Tarama Testi II ile değerlendirilmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Bülent Samlı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2002 | Tez Konusu: Preterm bebeklerde beslenme şekli ve besin içeriğinin bağırsak kan akımları üzerine etkisi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Emine Zengin
Diğer Danışman: | Durum: Bitti