22 Haziran 2018 | Cuma
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2015 | Tez Konusu: Interferometrik ve lazer atım kitleme yöntemlerle hassas konum ve zaman ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Mehmet Çelik
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2015 | Tez Konusu: LIBS teknolojisi ile ince filmlerin mazleme ve derinlik analizlerinin gerçekleştirilmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Murat Güneş
Diğer Danışman: | Durum:
3 ) 2015 | Tez Konusu: Ho:YAG lazer sisteminin tasarımı ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Muhammad Irfan
Diğer Danışman: | Durum: Devam
4 ) 2013 | Tez Konusu: Lazer ile etkileşimli plazma spketroskopisi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Belgin Bengç
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
5 ) 2012 | Tez Konusu: FEMTOSANİYE LAZERLE METALİK NANOYAPILARIN OLUŞTURULMASI VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Erhan Akman
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
6 ) 2012 | Tez Konusu: Lazer ile Oluşturulan Plazma Spektroskopi Sisteminin Tasarımı, Endüstriyel ve Biyolojik Uygulamaları
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Belgin Genç Öztoprak
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
7 ) 2011 | Tez Konusu: Lazer ile metal toz büyütme
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Serkan Babur
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
8 ) 2009 | Tez Konusu: Diyot lazerle taramalı konfokal mikroskobu tasarımı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Çağrı Akan
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
9 ) 2008 | Tez Konusu: Lazer ile ince film kaplama
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Mesure Mutlu
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
10 ) 2007 | Tez Konusu: Ti6Al4V Titanyum Alaşımların Atımlı Nd:Yag Lazeri Kullanarak Kaynak Edilmesi ve Kaynak Parametrelerinin belirlenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Erhan AKMAN
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
11 ) 2007 | Tez Konusu: Elektromanyetik Spektrumun X - Işını ve Görünür Bölgesinde, Ortamlardan Yayılan Fotonları Kaydetmek için Spektrometre ve Görüntüleme Sistemlerinin Tasarımı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Belgin GENÇ
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
12 ) 2007 | Tez Konusu: Laserle Oluşturulan Plazma Ortamlarından Yayılan X-Işınlarının Modellenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Betül ATALAY
Diğer Danışman: Prof Dr Ramazan AYDIN | Durum: Bitti
13 ) 2007 | Tez Konusu: Lazer ile malzeme işleme
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Erhan Akman
Diğer Danışman: - | Durum: Devam
14 ) 2006 | Tez Konusu: X-Işını Lazeri Elde Edilen Plazma Ortamlarında, Işının Kırılmasının Işın İzleme Algoritmasıyla Modellenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Sertan KURNALI
Diğer Danışman: Prof Dr Haluk Güven | Durum: Bitti
15 ) 2004 | Tez Konusu: Ne- ve F- benzeri İyonlardan yayılan rezonans çizgi spektrumlarının hesaplanması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Elif Kaçar
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
16 ) 2004 | Tez Konusu: Lazer Plazma Ortamlarından Yayılan X-Işını Rezonans Çizgilerinin Modellenmesi ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Necla Kenar
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti
17 ) 1999 | Tez Konusu: X-ışını lazer ortamlarının modellenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: E.Kaçar
Diğer Danışman: - | Durum: Bitti